U bent de alleen bezitter van het auteursrecht over filmpjes die u online plaatst. Op Youtube kunt u filmpjes plaatsen zodat anderen deze filmpjes kunnen bekijken. Omdat u het filmpje zelf heeft gemaakt, draagt u automatisch het alleenrecht om te besluiten wat er met het filmpje mag gebeuren. Plaats een filmpje op Youtube betekent dat anderen van dat filmpje geen misbruik mogen maken. Daartoe worden het filmpje binnen Youtube goed afgeschermd zodat anderen het filmpje niet kunnen downloaden. Zet ook uw filmpje op Youtube omdat u zodoende uw copyright over uw bedenksel of werk goed kunt beschermen.

Copyright wat is dat?

Iedereen die iets maakt of bedenkt heeft over dat werk automatisch het copyright. Dit is het alleenrecht om te beslissen hoe er met het filmpje omgesprongen moet worden. Feitelijk mogen dan anderen uw auteursrecht niet misbruiken. Kopiëren en verspreiden van het materiaal mag slechts met uw medeweten worden gedaan. Er dient dus aan u toestemming te worden gevraagd indien derden van het filmpje gebruik willen maken. Indien anderen van uw Youtube filmpje zonder uw medeweten gebruik maken dan worden uw auteursrechten geschonden. Het wordt dan tijd om uw recht te halen. Met onze advocaten voor auteursrecht kunt u ook uw belangen goed beschermen, door uw juridisch gelijk te krijgen.

Hoe toestemming verlenen?

Het verlenen van toestemming aan een derde partij zoals een zender is mogelijk, echter dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. Om toestemming aan een derde te geven dient tussen beide partijen een schriftelijke overeenkomst te worden gemaakt. Dit gebeurt gewoonlijk op twee manieren:

  • er kan een overdracht van auteursrechten worden bewerkstelligd waarbij de verkrijger van de rechten zelf kan bepalen wat er met het Youtube filmpje gaat gebeuren. Let wel dat u als auteur dan geen rechten meer over het werk heeft. Gewoonlijk krijgt u daartoe een geldelijke vergoeding;
  • er kan een licentie door u worden afgegeven. Dit is de meest voorkomende vorm van een toestemmingsverlening. Met een licentie wordt precies afgesproken hoe vaak en binnen welke periode een zender uw Youtube filmpje mag gebruiken. Gewoonlijk zit hier ook een financiële vergoeding aan vast.

Beide vormen kunnen middels de inzet van de advocaat voor auteursrecht goed worden vastgelegd zodat uw belangen optimaal zijn vertegenwoordigd en beschermd.

Youtube auteursrechten schending

Het kan uiteraard voorkomen dat ondanks alle beschermende maatregelen op Youtube uw filmpje ongewenst door derden wordt gepubliceerd. Dat is uiteraard niet uw bedoeling geweest en dus dient u dit recht te zetten. Dat kan omdat u de houder bent van de auteursrechten. U kunt daartoe via de advocaat voor auteursrecht het Youtube filmpje schendende partij aanpakken door juridische stappen te ondernemen. Indien uw aanzien daarnaast wordt geschaad kunt u naast het:

  • verbieden van verdere uitzending van uw Youtube filmpje door de zender of andere partij;
  • ook een stukje financiële genoegdoening krijgen door in de winst te delen;
  • maar kunt u mogelijk schadevergoeding krijgen omdat uw aanzien door de schendende partij is verminderd.

Met de inzet van de advocaat voor auteursrecht kunt u uw Youtube auteursrechten goed beschermen. Neem contact met ons op indien u vragen heeft, of als u ons wilt inschakelen om uw gelijk bij de auteursrechten te halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op