Bedenkt u een werk of schrijft u een boek dan is op uw werk het auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht schrijft namelijk voor dat voor alle aan het menselijk brein ontsproten ideeën en werk het intellectueel eigendomsrecht van toepassing is. Dit betekent dat u als maker en bedenker ook zelf kan beslissen wat er met het werk gebeurt. Dit betekent dat u bepaalt of het werk wordt gekopieerd en verspreid of niet. Anderen mogen dat niet doen, mits zij daartoe van u geen toestemming hebben verkregen. Wilt u wel een platenmaatschappij over uitgever toestemming verlenen voor publicatie schakel daartoe de advocaat voor auteursrecht in om zo uw belangen goed te hebben behartigd.

Het intellectueel eigendom en auteursrecht

Binnen het auteursrecht wordt gesproken over het intellectueel eigendom. Dit is een automatisch recht waarbij de bedenker automatisch de eigenaar van het werk is, en daarmee kan besluiten hoe ermee wordt omgesprongen. Hieraan gekoppeld is het copyright. Ieder werk voorzien van het copyright mag niet worden gekopieerd zonder dat u als auteur daarover bent ingelicht. Wordt dit recht geschonden dan staat de auteur uiteraard in zijn recht. Het auteursrecht verbiedt enige inbreuk in het intellectueel eigendom van een ander. Heeft u twijfels of w auteursrecht wordt aangetast dient u stappen te ondernemen.

Internet en auteursrecht

Ook is op het internet het auteursrecht van toepassing. Zodra u door u gemaakte informatie op het internet plaatst dan mogen anderen daarvan niet gebruik maken. U heeft namelijk het auteursrechtelijke eigendom over het werk, en dat verbiedt ook het niet toegestane kopiëren van internet informatie. Veelal kunt u uw eigen informatie beschermen door:

  • een niet verwijderbare logo, merk of watermerk aan te brengen zodat iedereen direct kan zien wie het werk heeft gemaakt;
  • het gebruik maken van anti-kopieer programmatuur. Iedere poging tot kopiëren
  • wordt daarmee uitgeschakeld.

Vindt u op een andere site inderdaad uw informatie door een derde gebruikt dan kunt u daartegen optreden. Haal uw juridisch auteursrecht door onze advocaten daartoe in te schakelen.

Kopieer en verspreiding toestaan

Indien er een verzoek komt voor het kopiëren en verspreiden van uw werk, dan kunt u overwegen om dat wel of niet toe te staan. Het toestaan dient schriftelijk te worden vastgelegd. Daartoe zijn twee methoden. Enerzijds kunnen alle rechten worden overgedragen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de platenmaatschappij vrij is om het werk te verspreiden. De auteur krijgt daartoe een financiële vergoeding, mogelijk per verkocht zoveel verkochte reeksen. Een andere manier is uiteraard om een licentie af te geven. Een licentie is:

  • voor een beperkte periode geldig;
  • goed voor een bepaald aantal keer kopiëren en verspreiden;
  • slechts te gebruiken binnen een bepaald gebied.

Zodoende kan de licentie drager toch gebruik maken van het werk van de auteur. Let wel dat ook aan het hebben van een licentie gewoonlijk een financiële vergoeding is verbonden. Op die manier kan de licentiehouder profiteren maar ook de auteur. Afspraken dienen daaromtrent duidelijk vastgelegd te worden zodat beide partijen weten hoe en wat er wordt verspreid. Heldere afspraken, daar gaat het om. Laat u adviseren door de advocaat voor auteursrecht aangaande hoe u duidelijke afspraken op papier kunt zetten voor de overdracht van het auteursrecht danwel bij het opzetten van een licentie constructie.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op