Weet u wat het octrooirecht voor U kan betekenen?

Octrooirecht helder uitgelegd

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is een tijdelijk alleenrecht om een nauwkeurig omschreven technisch idee (uitvinding) te produceren of te verkopen of dit op een andere wijze in omloop te brengen.

Iemand die over het octrooirecht beschikt kan gedurende twintig jaar aan anderen verbieden om zijn uitvinding toe te passen. Dat betekent dat anderen de uitvinding niet zomaar kunnen namaken of verkopen. Het octrooirecht is echter geen actieve bescherming. Wanneer de octrooihouder het vermoeden heeft dat zijn rechten worden aangetast dan dient hij zelf stappen te ondernemen om dit aan te vechten.

De uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn.

Wanneer is iets nieuw en inventief?

Het moet gaan om een uitvinding die nieuw en geheel exclusief is. Ook op een verbetering aan een bestaand product kan octrooi aangevraagd worden, maar voorwaarde is dan wel dat de verbetering helemaal onbekend moet zijn. De uitvinding mag nergens openbaar zijn gemaakt in de vorm van een beschrijving, toepassing of op een andere wijze. Wanneer het product of productieproces openbaar gemaakt is voordat octrooi is aangevraagd, wordt er dus geen octrooirecht verleend. Een uitvinding kan inventief genoemd worden als deze niet zomaar door de eerst de beste vakman ontworpen kan worden. Er moet sprake zijn van technisch vernuft. De uitvinding moet echt bijzonder zijn, en zeker niet voor de hand liggend, om voor octrooi in aanmerking te komen.

Wat houdt industrieel toepasbaar in?

Een uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Dat wil zeggen dat het mogelijk moet zijn om het product te fabriceren, te vervaardigen. Een uitvinding kan niet alleen een theoretische beschrijving of een bepaald idee zijn. Het moet in de praktijk toegepast kunnen worden. Geneeskundige behandelingsmethoden worden ( in tegenstelling tot geneesmiddelen) niet gezien als toepasbare uitvindingen.

Waar kan octrooi aangevraagd worden?

Een octrooi kan aangevraagd worden bij het Nederlands Octrooibureau. Het verleende octrooi geldt dan alleen voor Nederland. Om in meer landen octrooi te krijgen moet een uitvinder in principe apart in ieder land in de taal van dat land octrooi aanvragen. Binnen Europa heeft men dit enigszins willen vereenvoudigen. Dat heeft er toe geleid dat een aantal landen het Europees Octrooibureau heeft opgericht. Dit is een centrale instantie, die octrooiaanvragen behandelt voor de staten die er lid van zijn. Bij het Europees Octrooibureau kan in de Franse, Duitse of Engelse taal octrooi aangevraagd worden voor alle of een deel van de lidstaten. Het octrooi is eenmaal geldig in het desbetreffende land nadat het verleende octrooi in dat land wordt ingeschreven.

Welke informatie bevat een octrooiaanvraag?

De volgende gegevens staan altijd in een octrooiaanvraag vermeld:

 • de naam van de uitvinder en de aanvrager van het octrooi
 • een duidelijke omschrijving van de uitvinding
 • eventueel tekeningen ter verduidelijking
 • conclusies of claims; hierin wordt uitgebreid en gedetailleerd beschreven waar de uitvinding voor kan dienen

Doel van het octrooisysteem

Het doel van het octrooisysteem is om mensen aan te moedigen om nieuwe uitvindingen te doen en dan vooral om bijzonderheden van deze uitvindingen prijs te geven. Als beloning voor deze openbaarmaking van de uitvinding krijgt de maker octrooi.

Zonder octrooibescherming zouden anderen het nieuwe product zomaar na kunnen maken en kunnen verkopen zonder dat zij in een eerder stadium hebben meebetaald aan onderzoek en ontwikkeling. Daardoor zou de uitvinder in verhouding wel eens weinig winst kunnen maken op zijn nieuwe product. Dat kan tot gevolg hebben dat nog weinig mensen willen investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Na het verstrijken van de termijn van het tijdelijke alleenrecht (na twintig jaar) is het ook aan anderen toegestaan om de uitvinding commercieel toe te passen. En omdat de uitvinder in zijn octrooiaanvraag de details over de uitvinding heeft omschreven, kan nu iedereen profiteren van de uitvinding.

Voordelen octrooirecht voor uitvinder

 • door een wettelijk alleenrecht op het toepassen van de uitvinding hoeft de maker niet te vrezen dat anderen de uitvinding gaan namaken
 • het octrooirecht geeft de uitvinder de mogelijkheid om de kosten die hij heeft gemaakt tijdens de ontwikkeling van het product terug te verdienen. Hij kan het octrooi bijvoorbeeld gebruiken om een exclusieve markt te creëren. Hij kan een hoge prijs voor zijn product vragen (er is immers geen concurrentie) en zo een flinke winst maken. Mochten er toch anderen zijn die eveneens proberen het nieuwe product te verkopen, dan kan de uitvinder dit, zo nodig via een rechtszaak, verbieden.
 • De uitvinder kan ook aan anderen geld vragen in ruil voor toestemming om de uitvinding na te mogen maken (een licentie). Dit kan ook een behoorlijk inkomen opleveren.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op