Wat is naburig recht?

De Wet voor het naburig recht is in het jaar 1993 ingevoerd. Deze Wet wordt ook wel WNR genoemd, wat betekent; Wet Naburige Rechten.
Het naburig recht lijkt op het auteursrecht, maar is net iets anders. 
Het verschil zit in het tastbare en niet tastbare werk, dit is nog wat onduidelijk uitgelegd.

Het naburig recht geeft onder andere organisaties voor radio- en/of televisieomroepen, kunstenaars en filmmaatschappijen
rechten voor het uitvoerend werk wat zij doen. 
In het naburig recht zijn de beslissingen opgenomen van deze partijen met betrekking tot film- of geluidsopnames, het delen van het werk,
het uitzenden in openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld in winkelcentra, op straat of in bioscopen. 

Het gaat bij het naburig recht op de uitvoering van het werk, niet om de geschreven teksten of afbeeldingen. Voor deze zaken bestaat het auteursrecht.

Geldigheidsduur naburig recht?

Een vastgelegd naburig recht blijft vanaf datum van vastleggen 50 jaar geldig of vanaf de datum van uitbrengen van de eerste opname, bijvoorbeeld van een 
geluid- en/of film. Bij overname van het werk wordt automatisch de vastgelegde beslissingen van het naburig recht overgenomen. 
De rechten zijn overdraagbaar, maar de persoonlijkheidsrechten en vergoedingen (bijvoorbeeld bij het uitzenden van opnames) blijven van de oorspronkelijke partij.

Naburig recht schenden

Het schenden van rechten is strafbaar, zo ook bij overtreding van het naburig recht. 
Indien er met opzet opnames, geluid- en/of film, verspreid zijn zonder daarvoor officieel toestemming te vragen aan de eigenaar van het werk is dit strafbaar.
De advocaat voor auteursrecht kan u helpen aan informatie over het naburig recht en welke stappen u kunt ondernemen als het naburig recht van u geschonden is.

Naburig recht registreren

In Nederland wordt het naburig recht geregeld via twee verschillende stichtingen, genaamd Sena en Norma. 

Sena is de afkorting van; Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. Sena beschermt onder andere organisaties voor radio- en/of televisieomroepen en filmmaatschappijen tegen ongevraagd gebruik van het uitvoerend werk van deze partijen.
De makers krijgen waar zij recht op hebben door Stichting Sena. Stichting Sena zorgt er namelijk voor dat als bijvoorbeeld muziek gedraaid wordt op openbare locaties dat de oorspronkelijke makers hiervan een vergoeding ontvangen.

Norma is de afkorting van; Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs. Norma is een aanvulling op Stichting Sena.
Waar Stichting Sena de rechten beschermt van de makers van muziek en film, richt Stichting Norma zich op de bescherming van het werk van kunstenaars. Hierin zijn opgenomen de bescherming van kabelgeld, leenrecht en thuiskopie.

  • Kabelgeld wil zeggen dat de kabelmaatschappijen een vergoeding betalen aan de rechthebbenden voor het uitzenden van bepaalde stukken.
  • Leengeld wil zeggen dat er een vergoeding betaald moet worden over bijvoorbeeld het lenen van (luister)boeken, cd’s en films uit de bibliotheek.
  • Thuiskopie wil zeggen dat consumenten kopieën mogen maken van geluid- en/of videobestanden, mits aan de rechthebbenden een vergoeding is betaald.

Heeft u vragen betreffende het naburig recht dan kunt u contact opnemen met de advocaat voor auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op