Wat is mediarecht


Indien er publicaties zijn gedaan in bijvoorbeeld kranten en op het internet welke niet door de rechtmatige eigenaar zijn geplaatst dan kan er hierop aanspraak gedaan worden. Er kan een verwijdering of rectificatie geëist worden van een niet correct geschreven artikel.

Daarnaast is een vergoeding van de gemaakte schade een eis die gesteld kan worden en welke verplicht is vanuit degene die het incorrecte artikel heeft gepubliceerd. De wettelijke eigenaar heeft schade geleden omdat iedereen dacht dat het artikel vanuit de juiste persoon geschreven werd.

Indien de schade niet vanuit een persoon is verricht, maar vanuit een bedrijf, dan kan er in plaats van een reputatieschade, omzetschade worden geëist. Daarnaast kan er aangifte tegen het betreffende bedrijf worden gedaan. Aangifte van bijvoorbeeld laster of smaad.
Laster is het in het openbaar beschuldigen van onware zaken. Hierbij wordt de persoon ook zwart gemaakt. Zwart maken is het ruïneren van de reputatie.
Smaad betekent dat iemand de goede naam van een ander aantast. Hoe iemand bekent staat wordt teniet gedaan. Het zijn beledigingen die expres zijn gemaakt.
Smaad en laster vallen onder strafbare feiten.

 

Mediarecht en grenzen

Uiteraard is kritisch zijn tegen bepaalde mensen of bedrijven niet strafbaar. Maar hier zijn wel grenzen aan verbonden. Het recht tot vrijheid van meningsuiting is hier van toepassing tot een bepaalde grens, meningen mogen niet onrechtmatig zijn of schadend voor de ander. Die grenzen staan beschreven in het EVRM, dit is de afkorting van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er wordt een balans gezocht tussen enerzijds het recht op meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van de goede naam van iemand.

 

Journalisten en mediarecht

Als journalist heb je veel vrijheden als het gaat om publicaties maken, deze vrijheid wordt ook wel persvrijheid genoemd. De regels voor journalisten staan beschreven in de Grondwet. In deze Wet staat bijvoorbeeld geschreven dat journalisten zonder akkoord te vragen bepaalde artikelen mogen publiceren. Uiteraard geldt ook hierbij dat de informatie correct moet zijn en niet iemands goede naam mag aantasten. Journalisten moeten zich houden aan de zogenoemde Code voor de journalistiek.
Maar wat staat er in deze Code beschreven? Wij zullen een aantal regels beschrijven. Het zijn regels die betrekking hebben op hoe het gedrag moet zijn van een journalist ten opzichte van het publiceren van zijn geschreven werk. De regels moeten worden opgevat als richtlijnen waar niet buiten getreden mag worden maar indien er niet aan de regels wordt voldaan kunnen hiervoor geen maatregelen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld een boete.

Zo heeft een journalist het recht om een geschreven stuk te publiceren waarvan hij denkt dat het de waarheid is of gebaseerd is op het gehoorde nieuws van iemand die hij betrouwbaar vindt.
Een journalist mag schrijven over bepaalde personen, maar moet hierbij rekening houden met dat de informatie over de betreffende persoon zo beperkt mogelijk blijft. In verband met schending van privacy.

 

Juridische hulp

Indien er een onrechtmatige beschuldiging is gedaan of wanneer iemands goede naam is aangetast en er wordt daaropvolgend niet tot een goede oplossing overgegaan dan kan contact worden opgenomen met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan goede juridische adviezen geven en u ondersteunen bij uw zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op