Alles wat wordt bedacht en gemaakt valt onder het intellectueel eigendom. U heeft het intellectueel eigendom bij alle bedenksels waarvan u zelf de auteur bent. Het intellectueel eigendom valt dan ook onder het auteursrecht, waarmee aan de bedenker van het bedenksel het copyright wordt verstrekt. Dit houdt in dat als u iets maakt of bedenkt dan mag u zelf beslissen wat er met het werk gebeurt. Belangrijkste vraag daarbij is of het werk wordt gekopieerd en verspreid?

Copyright bij intellectueel eigendom

De drager van het intellectueel eigendom van een werk verkrijgt eveneens het copyright over het werk. Dat houdt in dat u als auteur beslist hoe, wanneer en binnen welk gebied het werk gekopieerd kan worden en verspreid. De auteur is de enige persoon die kan beslissen of het werk vermeerderd kan worden en verspreid met als doelstelling daarvan te profiteren. Wordt het copyright geschonden dan kunt u wegens uw auteursrechten de schade verhalen, en verdere verspreiding tegen gaan door de inzet van de advocaat voor auteursrecht. Bescherm ook uw belangen door uw intellectueel eigendom in de gaten te houden, zodat anderen niet van uw werk profiteren.

Registratie nodig?

Indien u de bedenker van een werk bent dan is het uiteraard voor u de vraag of het nodig is om uw bedenksel te registreren. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • bedenksels zoals geschreven werk en kunstwerken hebben geen registratie nodig. De auteur heeft automatisch het alleenrecht over het werk;
  • heeft u een logo of merk bedacht dan dient u dit in de zakelijke markt te beschermen. Dit doet u door registratie bij het BBIE. Eenmaal geregistreerd geniet u 10 jaar bescherming;
  • heeft u een vernieuwend product of dienst bedacht dan kunt u over dat idee een patent aanvragen bij een octrooibureau zodat het product bij het Nederlands Octrooi Register staat.

Laat u aanvullend informeren omtrent wanneer u wel of niet een registratie van uw intellectueel eigendom moet doen.

Licentie afgeven voor kopiëren

Indien een derde uw werk wil gebruiken dan dient daartoe altijd toestemming voor verleend te worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels een akte oftewel een licentie verstrekking waarmee toestemming wordt verleend om:

  • een oplage te maken van een vooraf afgesproken hoeveelheid kopieën;
  • die oplage binnen een bepaald gebied te verspreiden;
  • die oplage te verspreiden binnen een bepaalde termijn.

De licentie voor het kopiëren en verspreiden van het werk is dus aan strikte voorwaarden verstrekt waaraan de gebruiker van de licentie zich moet houden. Voor de licentie verstrekking ontvangt de auteur een financiële vergoeding.

Advocaat voor intellectueel eigendom

Om uw belangen als schrijver, kunstenaar of als ondernemer goed te behartigen neemt u de advocaat voor intellectueel eigendom in de arm. Laat u informeren omtrent de mogelijkheden voor het verstrekken van een licentie of de overdracht van het auteursrecht. De advocaat voor intellectueel eigendom weet raad. Schakel juridisch advies altijd in indien uw intellectueel eigendomsrechten zijn geschonden, zodat u geleden schade op de intellectueel eigendomsrecht schender kunt verhalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op