Binnen het auteursrecht zijn alle rechten opgenomen voor de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht van de bedenkers en makers van werken en ideeën. Iedereen die in principe iets bedenkt krijgt bescherming van het auteursrecht. Er wordt daarbij het volgende onderscheid gemaakt:

 • automatische bescherming van bedenksels door schrijvers, artiesten, kunstenaar en dergelijke;
 • bescherming van producten, merken en logo’s na registratie binnen de zakelijke wereld.

Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zakelijke wereld en de eigen bedachte werken. Het auteursrecht wordt bij het bedenken automatisch verkregen echter die auteursrechten dienen juist binnen de zakelijke wereld concreet vastgelegd te worden.

Waar auteursrecht registeren?

Het is dus de vraag binnen de zakelijke wereld waar het auteursrecht vastgelegd kan worden. Daartoe zijn twee instellingen in het leven geroepen. Enerzijds is er het BBIE waar tekens, modellen, vormen, logo’s en merken worden geregistreerd. Daartoe dient het gedeponeerde:

 • aan de openbare orde te voldoen;
 • het mag niet aanstotend zijn ;
 • en dient voldoende onderscheidend vermogen te beschikken.

Wordt hieraan voldaan dan wordt het merk conform het auteursrecht geregistreerd waardoor voor tekeningen en modellen vijf jaar en voor merken en logo’s tien jaar bescherming wordt verkregen. Anderzijds kunnen technische ideeën en producten worden geregistreerd bij het Octrooiregister door de aanvraag van een patent.

Kopieer rechten

Omdat de auteur de intellectuele eigendomsrechten over een bedacht werk heeft verkregen, heeft de maker volgens het auteursrecht het alleenrecht om te besluiten of er wordt gekopieerd. Zonder toestemming mag er dus niet worden gekopieerd en verspreid. Daartoe heeft de auteur de kopieer rechten oftewel het copyright. Gewoonlijk ziet u dat bijvoorbeeld ook bij teksten staan. Een C staat daarbij voor het copyright en de tekst dat het werk niet mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Het is in Nederland slechts toegestaan om iets te kopiëren indien het voor eigen gebruik of studie is. Het auteursrecht beschermt op die manier dus de belangen van de bedenker en maker van een werk. Indien u vragen heeft aangaande uw rechten bij een gemaakt werk laat u dan informeren door de advocaat voor auteursrecht. Uw belangen kunnen via ons optimaal worden beschermd.

Licentie verstrekking

De enige manier dat derden van uw bedachte werk gebruik mogen maken is door het verlenen van toestemming. Toestemming kunt u geven door daartoe een licentie te verstrekken. Een licentie beschrijft conform de auteursrecht:

 • hoelang en in welke oplage het werk publiekelijk mag worden gemaakt;
 • binnen welk gebied de verspreiding gebeurd;
 • welke financiële vergoeding er als vergoeding aan de auteur wordt gegeven.

Daarmee wordt dus concreet vastgelegd onder welke voorwaarden de gebruiker van de licentie gebruik mag maken. Uiteraard dient dit tot op de letter opgevolgd te worden, en mag de licentie niet worden overschreden. Indien de verspreider van het werk meer wil verspreiden of over een groter gebied dan dient het licentie daarop aangepast te worden. De auteur dient altijd toestemming te verlengen middels een licentie zodat het werk kan worden verspreid. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van een schending van het auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op