Portretrecht, de betekenis

Portrechtrecht valt onder de Auteurswet en houdt in, het recht dat iemand heeft ten opzichte van een portret dat van hem of haar is gemaakt. Er kan een portret zijn gemaakt mét toestemming maar dit kan ook zonder toestemming zijn geweest van de geportretteerde persoon.

Wanneer iemand mét toestemming een portret van zichzelf heeft laten maken door bijvoorbeeld een fotograaf, is dit uit vrije wil gebeurd, de geportretteerde persoon wist ervan.

Het kan ook voorkomen dat er een portret van een persoon is gemaakt zonder dat de betreffende persoon hiervan op de hoogte was. Niet door een fotograaf maar een willekeurig ander persoon. Vervolgens kan deze foto op social media geplaatst worden. 

 

Uitleg van een portret

Wanneer je het woord “portret” hoort, denk je waarschijnlijk dat het gaat om een gezicht van iemand die in beeld wordt gebracht, wordt vastgelegd. Dit kan zijn, een foto, maar ook een geïllustreerde afbeelding, bijvoorbeeld getekend of geschilderd.

In de loop der tijd heeft het woord “portret” een wat bredere betekenis gekregen. Een portret is nog altijd een beeld van het hoofd van een persoon, maar dat is niet alles, het gaat verder. Een portret is tegenwoordig ook een foto van een persoon in zijn geheel. Zodra de persoon op de foto herkend kan worden wordt het een portretfoto genoemd. Herkenning kan zelfs zonder gezicht in beeld, bijvoorbeeld aan de haren of de lichaamshouding. Maar ook de plaats waar de foto genomen is kan leiden tot herkenning van de persoon.

 

Portret zonder toestemming

Wanneer een portret gemaakt is en daarna openbaar is gezet zonder toestemming te vragen aan de betreffende persoon dan kan deze persoon daar tegenin gaan. Daarbij wordt de reden aangegeven waarom de persoon niet wil dat een portret van hem openbaar wordt gemaakt.

Er kunnen privacy redenen gegeven worden, maar ook commerciële redenen.

Indien we kijken naar privacy redenen dan kan het persoonlijke leven van de betreffende persoon een reden zijn om te geven. Het gaat hierbij voornamelijk om de omstandigheden waaronder de foto, het portret, is gemaakt.

Commerciële redenen zijn dat iemand een portret maakt van een persoon om er zelf “beter” van te worden. Er wordt dan bijvoorbeeld een foto gemaakt van een bekend persoon en deze wordt gebruikt voor het maken van een bepaalde reclame om daarmee meer kopers te lokken.

 

Portret mét toestemming

Een portret kan natuurlijk ook gemaakt worden in overeenstemming met de geportretteerde persoon. Diegene die het portret maakt in de vorm van een foto, tekening of schilderij heeft het auteursrecht over zijn gemaakte werk. De geportretteerde persoon heeft daarentegen ook rechten, namelijk het portretrecht. Het portretrecht is geldig tot tien jaar na overlijden van de geportretteerde.

Wanneer de maker de afbeelding openbaar wil maken, bijvoorbeeld met gebruik van social media. De geportretteerde persoon mag zijn eigen foto wel vermeerderen via bijvoorbeeld social media.

 

Wanneer geen auteursrecht?

Indien de maker van een officiële portretfoto bij een bedrijf in loondienst is vervalt het auteursrecht.

Wanneer iemand zelf een foto plaatst op social media behoudt deze persoon zelf het auteursrecht van zijn eigen foto’s. De foto kan wel ongevraagd worden gedeeld, zodat uiteindelijk moeilijk te achterhalen is wie de officiële maker van de foto is geweest en wie dus het originele auteursrecht op de foto heeft.

 

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op met de advocaat voor auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op