Hoe regelt u overdracht auteursrechten via contract?

Bescherm uw belangen door een contract overdracht auteursrecht op te stellen. Bent u eigenaar van het intellectueel eigendom van een werk dan kunt u de overdracht auteursrecht contractueel regelen. Dit is een document waarin wordt omschreven onder welke voorwaarden de overdracht auteursrecht contractueel wordt geregeld. Het overdacht auteursrecht contract vormt de basis waarmee derden met toestemming gebruik mogen maken van het werk van de auteur. Waar moet u als auteur op letten indien u toestemming via het overdracht auteursrecht contract gaat verlenen?

Toestemmingsverplichting vereist

Wil een derde gebruik maken van een auteursrecht van een ander dan moet daar altijd toestemming voor worden gevraagd en verleend. Het overdracht auteursrecht contract beschrijft:

  • hoe lang er toestemming wordt verleend voor de overdracht auteursrechten;
  • voor welke oplage de toestemming wordt gegeven;
  • welke compensatie de auteur krijgt voor de overdracht auteursrecht.

De auteur heeft het copyright over het eigen bedachte werk en dus mogen anderen daar niet zomaar van gebruik maken. Het houdt in dat er een toestemmingsverplichting is welke de rechten van de bedenker beschermt.

Twee soorten overdacht auteursrecht contracten

Om aan een ander toestemming te verlenen dat deze gebruik maakt van het auteursrecht kan de auteur op twee manieren toestemming verlenen. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende twee overdracht auteursrecht contracten:

  • de licentie: hier bij wordt toestemming voor een bepaalde termijn of bepaalde oplage geven. De uitgever geeft een financiële vergoeding per keer dat een licentie wordt afgegeven;
  • de complete overdracht van het complete auteursrecht aan de uitgever. Dit houdt in dat de oorspronkelijke auteur niet meer kan beslissen wat er met het werk gebeurt. In het overdracht auteursrecht contract zal een aanzienlijke financiële compensatie zijn opgenomen, of wordt de auteur per keer dat het wordt uitgegeven vergoed.

Overweeg dus altijd goed welke overdracht auteursrecht contract u neemt omdat u bij de complete overdracht geen recht van spreken meer hebt wat er verder gaat gebeuren. Laat u informeren door de auteursrecht advocaat.

Schending van uw auteursrecht voorkomen

Het aangaan van een overdracht auteursrecht contract zorgt ervoor dat u zekerheid hebt omtrent wie van uw werk gebruik maakt. Daarnaast weet u precies waar u recht op heeft. Soms komt het voor dat het auteursrecht wordt geschonden doordat een derde er gebruik van maakt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Omdat de auteur het copyright heeft kan men simpelweg verzoeken om het ongedaan te maken eventueel met compensatie. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven dan kunnen gerechtelijke stappen volgen. Zorg er altijd voor dat u als auteur het recht aan uw zijde heeft door met derde overdracht auteursrecht contracten aan te gaan. Zodoende kunnen zij uw werk publiceren en kunt u eraan verdienen. Schakel altijd de advocaat voor auteursrecht in om bij gevallen van auteursrecht schending uw gelijk te halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op