Vragen over octrooirecht?

Heeft u een nieuw product ontwikkeld of een nieuw technisch idee bedacht dan dient u daarover het octrooirecht vast te leggen. Het octrooirecht is een automatisch recht omdat u de bedenker bent, echter om te voorkomen dat derden met uw bedenksel aan de haal gaan dient u uw octrooirecht vast te leggen. Daartoe dient u het patent over het idee of product aan te vragen zodat schriftelijk staat vastgelegd dat u het intellectueel eigendomsrecht heeft. Wat houdt het octrooirecht verder in en waar kunt u het patent voor registratie aanvragen?

Intellectueel eigendom

U heeft als onderneming het alleenrecht om uw ontwikkelde ideeën en producten op de markt te brengen. U heeft namelijk tijd en energie in uw bedenksels gestoken en dus mag u het als enige op de markt brengen en exploiteren. Als bedenker draagt u namelijk het intellectueel eigendomsrecht en die rechten dient u te beschermen tegen misbruik. Heeft u een idee of product dan dient u het intellectueel eigendom vast te leggen door het octrooirecht middels een patent aan te vragen.

Patent aanvraag

Een patent wordt aangevraagd bij een zogeheten Octrooibureau. Veelal kunt u daarbij de registratie afronden voor de Benelux of Europa. Het is dus zaak om te weten wat uw afzetgebied is. Hoeveel denkt u af te zetten en binnen welk gebied wilt u dat doen. Het kan ook zijn dat u specifiek een afzetgebied buiten Europa heeft gevonden. Dan is het noodzaak om in het desbetreffende land de registratie eveneens te doen bij het lokale Octrooibureau. Heeft u eenmaal de registratie voltooid dan bent u de enige die het idee of product in de huidige vorm op de markt brengen.

Centraal Octrooiregister

Bij een registratie hoort ook een registratie register. In Nederland worden alle ideeën en producten centraal geregistreerd in het Centraal Octrooiregister. Iedereen die een specifiek idee heeft of een product wil ontwikkelen kan daar controleren of het niet al eens eerder is geregistreerd. Is dit niet het geval dan kan het product door uw onderneming worden geregistreerd en verder voor verkoop worden ontwikkeld. Die partij die het product als eerste heeft geregistreerd draagt het octrooirecht over het gedeponeerde. Het is dus van belang om bij een nieuw product of idee snel het octrooirecht aan te vragen.

Hoe lang bescherming?

Is het octrooirecht over een product of idee vastgelegd dan heeft de bedenker tot op maximaal twintig jaar bescherming. Het kan echter zijn dat er variaties op het product door anderen worden bedacht waarover een nieuw patent wordt aangevraagd. Het is dan de vraag of het nieuwe product voldoende onderscheidend is van uw product. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u uw octrooirecht inzetten om te voorkomen dat het schendende product op de markt komt maar u kunt ook winstdeling eisen.

Inzet advocaat voor auteursrecht

Wordt uw octrooirecht geschonden waardoor uw winst kleiner wordt danwel heeft u op andere manieren schade dan wordt het tijd om de advocaat voor auteursrecht in te schakelen om uw gelijk te halen. U kunt namelijk:

  • ervoor zorgen dat het octrooirecht schendende product van de markt wordt gehaald;
  • bemiddelen om tot een genoegdoening of minnelijke schikking te komen;
  • schade vergoeding krijgen en dergelijke.

Middels de inzet van de advocaat voor auteursrecht kunt u uw octrooirechten beschermen door eventuele juridische stappen te nemen. Laat u door ons informeren aangaande uw mogelijkheden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op