Wat is het verschil?

Octrooi en patent, in eerste instantie zou je zeggen dat de betekenis hetzelfde is en dat is dan ook de waarheid. Zowel octrooi als patent hebben exact dezelfde betekenis.
Zowel het woord octrooi als patent kunnen gebruikt worden voor het recht wat iemand kan aanvragen op een nieuwe uitvinding.

 

Herkomst octrooi en patent

We gaan uitleggen hoe het woord “octrooi” en hoe het woord “patent” ontstaan is. 

Allereerst octrooi, het woord is vanaf Frankrijk overgewaaid naar Nederland. In het Frans betekent het woord “verlenen”. In Nederland heeft het woord dezelfde betekenis, het recht verlenen. Het beschermingsrecht voor een nieuwe uitvinding.
Dan patent, dit woord komt niet vanuit Frankrijk, maar uit het Engels. Ook in Duitsland wordt het woord patent gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat “patent” een vertaling is van het woord “octrooi”. 
Het alleenrecht op een nieuwe uitvinding kan op de meest correcte manier benaamd worden als octrooi. Echter wordt doorgaans het woord patent gebruikt omdat dit simpelweg makkelijker in de mond ligt. Men spreekt dan van patenten in plaats van octrooien en eerder wordt er gezegd “we gaan het patenteren” in plaats van “octrooieren”.

 

Octrooirecht

Wat kun je met het octrooirecht, ook wel het patentrecht genoemd. Het recht wordt in Nederland de Rijksoctrooiwet genoemd. 

Wanneer iemand een compleet nieuwe uitvinding heeft gedaan kan hij het alleenrecht aanvragen op zijn uitvinding. Deze nieuwe uitvinding kan een uitgevonden product zijn, maar ook een compleet nieuwe aanpak van iets dergelijks.

Een goede uitvinding richt zich op het makkelijker maken dagelijkse dingen, zoals bijvoorbeeld een uitvinding om sneller te kunnen schoonmaken of een robot die je koffie komt brengen. Dit zijn natuurlijk slechts voorbeelden. Een nieuwe uitvinding is nu nog nergens bekend, maar blijkt naderhand wel een heel goed idee te zijn. Anders zou het product niet op de markt worden gebracht.

Wanneer octrooi op een product of werkwijze is aangevraagd en goedgekeurd krijgt de uitvinder het alleenrecht op de uitvinding, dit recht is uiterlijk twintig jaar geldig. Zonder toestemming mogen andere personen dan de oorspronkelijke uitvinder niet met het idee ervandoor gaan. Hier staat een boete op. 

Wanneer u als uitvinder merkt dat iemand uw idee heeft gestolen terwijl u hier octrooi op had aangevraagd en dus het alleenrecht heeft, neemt u dan contact op met de advocaat voor auteursrecht. De advocaat voor auteursrecht helpt u bij uw juridische vragen en geeft een goed juridisch advies en biedt tevens hulp wanneer de juridische kwestie een zaak wordt.

De rechtmatige uitvinder welke octrooi op zijn werk heeft kan ook op commercieel gebied de uitvinding promoten en zelfs verkopen. De uitvinder kan dus zijn eigen uitvinding verkopen. De verkoop vindt plaats door middel van een overdracht en de daar bijbehorende licentieovereenkomst. 

In deze licentieovereenkomst zijn de voorwaarden voor gebruik van het product vastgelegd. De licentienemer (de koper) moet volgens de overeenkomst bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag betalen aan de licentiegever (de uitvinder).

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op