Met een octrooi aanvraag beschermt u uw bedachte product. Zodra u een nieuw product of dienst heeft ontwikkeld, dient u het intellectueel eigendomsrecht te beschermen middels de aanvraag van het octrooi. U gaat namelijk met uw product of dienst geld verdienen om daarvan winst te draaien, en dus is het in uw eigen belang om het product of dienst met een octrooi te beschermen. U heeft met een octrooi dan het alleen recht om te beslissen wat er met het product of dienst gebeurt. Mocht een derde partij dan ook trachten winst te maken met uw intellectueel eigendom dan kunt u op basis van het dragen van het octrooi daar tegen in verweer gaan door uw recht te halen. 

Het Octrooiregister

U registreert uw intellectueel eigendom van een product of dienst via een octrooiregister bureau. Daarmee wordt het octrooi aangevraagd bij het Octrooiregister van de Nederlandse overheid. Heeft u het octrooi succesvol aangevraagd dan heeft u het intellectuele eigendom over uw eigen bedachte product of dienst. Daarmee wordt uw product beschermt tegen derden met een zelfde idee, danwel een zeer vergelijkbaar product. Voordat u het octrooi bij het Octrooiregister aanvraagt, kunt u ook voordat u het product of dienst ontwikkeld checken of er reeds een vergelijkbaar octrooi is geregistreerd. Zo kunt u voorkomen dat u in het vaarwater van een ander gaat zitten. Om ook uw octrooi belangen over een product of dienst te beschermen, neem dan het advies van de advocaat voor auteursrecht ter harte. 

Schending van het octrooi

Omdat u het octrooirecht heeft over een product of dienst, kunt u bij een schending van het octrooi daartoe ook juridische stappen ondernemen. U heeft het product of dienst ontwikkeld voor de zakelijke markt en dus is het uw bron van inkomsten. Er liggen bij goede producten of diensten altijd kapers op de kust, en dus dient u uw product ook tijdig te beschermen door het octrooi daarover aan te vragen. Is er echter wel een zeer vergelijkbaar product of dienst op de markt gekomen “ waardoor uw marktaandeel afneemt“ dan kunt u middels een advocaat voor auteursrecht uw gelijk halen wegens het intellectuele eigendom. 

Haal uw recht bij octrooi

Het intellectueel eigendoms recht zoals dat voor uw product met het octrooi is vastgelegd, wordt geschonden. Wat nu? Het is maar goed dat u het intellectuele eigendom over het product heeft aangevraagd bij het Octrooiregister omdat u daarmee uw recht kunt halen. Door de inbreuk op uw auteursrecht treedt er winstderving op en dat betekent dat u omzet en winst misloopt. Dat kan natuurlijk niet zomaar, en via de auteursrecht advocaat kunt u dan ook ingrijpen. Dat kan middels een minnelijke schikking, een vergoeding per verkocht product van de derde schendende partij, maar u kunt ook juridische stappen ondernemen om de octrooi schendende partij van de markt te halen. Zodoende kunt u met de aanvraag van het octrooi uw product en dienst goed beschermen via een advocaat auteursrecht

Schakel advocaat auteursrecht in

Vraag een octrooi aan om uw intellectueel eigendom over uw product of dienst vast te leggen. Om ook uw octrooi rechten en belangen te beschermen tegen inbreuk, schakel daartoe de auteurs- en intellectueel eigendoms recht advocaat in. Zodoende kunt u uw belangen optimaal beschermen tegen derden. Mocht er dan als nog een inbreuk voorkomen in uw auteursrecht dan kunnen via de auteursrecht advocaat worden bemiddeld danwel worden concrete juridische stappen ondernomen. U doet er dus altijd goed aan om het octrooi voor uw product of dienst aan te vragen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op