In 2007 is overeengekomen dat tekeningen en modellen bescherming genieten conform het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Dit houdt in dat het modellenrecht van toepassing is overeenkomstig het auteursrecht. Tekeningen zijn in dat geval twee dimensionale objecten terwijl modellen drie dimensionaal zijn. Omdat het modellenrecht van toepassing is op alles wat u tekent of modelleert, heeft u over het gemaakte model het copyright. U beslist zelf als ontwerper of kunstenaar wat er met het model gaat gebeuren. Waar moet het model aan voldoen wil het bescherming genieten en hoe deponeert u het model?

Waaraan voldoen voor bescherming?

Om bescherming te hebben over een model, dient het onder andere een gebruiksvoorwerp te zijn. Het dient daarnaast aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • het model moet uniek zijn, en dus onderscheidend zijn van andere modellen. Het mag dus niet lijken op een ouder model. Daarbij geldt dat het eerst moet worden gedeponeerd waarna het op de markt wordt gebracht;
  • het model mag geen aanstoot geven en moet voldoen aan de normale eisen van goede zeden en de openbare orde;
  • daarnaast mag het model geen affiniteit hebben met technische kenmerken, aangezien die binnen het octrooirecht vallen.

Deponeren van het modellenrecht

Heeft u een nieuw model en wilt u het registreren dan doet u dat bij het Beneluxdepot, waarna het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen het model toetst. De toetsing geschiedt daarbij op basis van voorgaande voorwaarden en dus is de toetsing niet inhoudelijk. In principe wordt ieder model geaccepteerd indien aan de voorwaarden is voldaan. Heeft u het modellenrecht verkregen over een model dan biedt het vijf jaar bescherming. Is het model gebruikt door een derde dan kunt u wegens het modellenrecht eisen dat het ten onrechte gekopieerde model wordt vernietigd. De bescherming kan iedere vijf jaar tot maximaal vijfentwintig jaar worden verlengd.

Juridische mogelijkheden

Indien het model ten onrechte is gebruikt en vermeerderd door derden dan kunt u daartegen in verzet gaan. Het moet daarbij duidelijk zijn dat er bij de consument verwarring is ontstaan tussen uw model en de verder op het markt gebrachte model. Dit kan voorkomen bij identieke modellen maar daar is ook sprake van indien er slechts kleine verschillen zijn tussen de modellen. U kunt juridische stappen ondernemen door daartoe de advocaat voor auteursrecht in te schakelen. U kunt daartoe:

  • eisen dat het schendende model uit de handel wordt gehaald;
  • eisen van een schade vergoeding of het vorderen van het eigenaarschap over de schendende modellen;
  • een bemiddeling opzetten om te komen tot een regeling tussen de schendende partij en u als merkenrecht drager of winstdeling.

Let wel dat geen verzet kunt aantekenen indien het andere model reeds voor het deponeren van uw model op de markt was.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op