Om uw merk te registreren en te beschermen tegen inbreuk neemt u een merkenrecht advocaat in de arm. Omdat uw product of dienst verschilt van andere producten en diensten dient u daar een merk of logo aan te koppelen. Uw klanten hebben met een product en/ of bedrijfsmerk direct een helder punt ven herkenning. U dient dat merk echter wel te registeren ander kunnen derden van uw merk gaan profiteren, en dat zou voor u winstderving betekenen. Daarom registreert u uw eigen bedrijfs- en product merk bij het BBIE, waarmee u over het merk een bescherming van tien jaar heeft verkregen. Daarna dient u per tien jaar het merk te verlengen opdat u blijvend kunt genieten van de merk bescherming conform het merkenrecht. Haal uw gelijk met een merkenrecht advocaat zodra u merkt dat uw merkt door derden wordt gebruikt. 

Verschillende eigenschappen van merk

Merken worden uit verschillende onderdelen opgebouwd, welke ook afzonderlijk geregistreerd kunnen worden. Een merk kan bijvoorbeeld uit een aantal verschillende eigenschappen bestaan, en gecombineerd maken de verschillende eigenschappen een specifiek kenmerkend maar onderscheidend merk uit. Die verschillende eigenschappen van het merk kunt u specifiek laten registeren. Daarbij moet u bijvoorbeeld aan de volgende eigenschappen voor merken denken:

  • het merk wordt op een typerende onderscheidende manier geschreven, zodat een ieder weet dat het aan dit product of onderneming is verbonden;
  • het uiterlijk van een merk wordt gevormd door het beeld, kleurvorming en de uiterlijke vorm;
  • daarnaast kan aan het merk een specifiek geluid, geur of imago gekoppeld zijn;

De combinatie van de verschillende eigenschappen maakt dat een merk onderscheidend is van andere merken. Denk daarbij als voorbeeld aan grote drank en bier leveranciers, elk zo met hun eigen smaak, kleur en onderscheidende merk.

Onderscheidend vermogen

De voorwaade om een merk te kunnen gebruiken voor een product of bedrijfslogo is dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit betekent dat het merk niet of in beperkte mate gelijkend mag zijn met andere geregistreerde merken. Daarnaast dient het merk uiteraard aan de goede orde te voldoen, waarmee dus geen ongewenste associaties gemaakt worden. Wordt hieraan voldaan dan kan ieder bedacht teken of logo gebruikt worden voor het merk van een product , productlijn of onderneming. Het is echter zo wanneer het onderscheidend vermogen des te sterker is, des te meer bescherming verkrijgt de merkhouder. Daardoor kunnen sommige merken dan ook praktisch ontastbaar worden voor schending door derden of concurrenten. Schakel bij twijfel de merkenrecht advocaat in. 

PR middels merk

Het teken of merk is gekoppeld aan uw onderneming en productlijn. Dit betekent dan ook in concreto dat u als enige het geregistreerde merk mag dragen, omdat u het merk voor verkoop strategieën namelijk toepast. Het merk vormt dan ook een zeer belangrijk Public Relations instrument om uw producten aan de man te krijgen. Heeft u het merk geregistreerd bij het BBIE dan mogen andere ondernemers uw merk niet gebruiken aangezien u daardoor inkomen derft. Is hier echter `mogelijk onbedoeld` wel sprake van, dan dient u actie te ondernemen om via de merkenrecht advocaat uw recht te halen. 

Bescherming van uw merk

Omdat u het onderscheidende merk heeft gedeponeerd bij het BBIE, geniet u bescherming over uw merk. Het is echter zo dat u zelfstandig of via een merken controlerend bureau de status van uw eigen merk in de gaten houdt. Profiteren namelijk derden van een zeer vergelijkbaar merk dan dient daar tegen op getreden worden. Dit kan middels bemiddeling, maar ook via juridische stappen. Om ook uw recht te halen bij de bescherming van uw recht neemt u de juridische deskundigheid van de merkenrecht advocaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op