Bescherm uw auteursrechten in binnen en buitenland door het internationaal advocatenkantoor daartoe in te schakelen. Over alles wat door het menselijk brein wordt bedacht heeft de bedenker het intellectueel eigendomsrecht. Dit houdt in dat derden niet zonder toestemming van de auteur gebruik mogen maken van het werk. Dit auteursrecht of copyright dient binnen de Benelux en mogelijk ook daar buiten beschermd te worden. Binnen de zakelijk wereld dienen bedenksels dan ook geregistreerd te worden om zo het intellectueel eigendom vast te leggen. Heeft u ook een bedenksel dan wordt het tijd om dat te laten registreren via het internationaal advocatenkantoor voor auteursrecht.

Wat waar registreren?

Voert u een onderneming waarbij ideeën ten gunste van de onderneming worden bedacht dan dient u die rechten internationaal te registeren. Registratie kunt u bewerkstelligen voor de volgende onderdelen van uw bedrijfsvoering:

  • merken en logo’s bestaat uit een reeks van samengestelde kleuren, vormen, lettertypen, geuren, imago enzovoorts. Elk van de onderdelen maar ook het gehele merk en logo kunt u registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendomsrecht. Om u in dit proces bij te staan kan het internationale advocatenkantoor u uiteraard goed bijstaan. Wij informeren u graag verder waaraan de merken en logo’s moeten voldoen;
  • binnen uw onderneming ontwikkelt u nieuwe ideeën en producten waarmee u de markt op gaat. De verleende dienst, techniek of product vormt dus uw inkomen. Om uw marktaandeel goed te beschermen dient u uw bedenksels voor de onderneming te registreren zodat iedereen weet dat u de eerste bent die met dit idee op de markt komt. Daarmee heeft u het alleenrecht verworven om dit idee of product op de markt te brengen. Laat u bijstaan door het internationale advocatenkantoor.

Ook kunt u uw merken en logo’s via het Europees Merkenregistratie laten vastleggen zodat uw internationale belangen goed zijn vertegenwoordigd. Wilt u buiten Europa handelen dan kan een patent registratie in het des betreffende land noodzakelijk zijn.

Inzet bij schending auteursrecht

U heeft uw merk, logo en product netjes geregistreerd, echter desondanks wordt er door een derde toch ongewild misbruik van gemaakt. Uw idee wordt gekopieerd en verspreid om zodoende winst te behalen. Omdat u als eerste uw belangen heeft geregistreerd staat u in uw recht om daartegen in verweer te gaan. U kunt via het internationaal advocatenkantoor voor auteursrecht ervoor zorgen dat:

  • het concurrerende schendende merk of product dient van de markt worden geweerd door daartoe een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen;
  • er tussen de schendende partij en de houder van het auteursrecht een schikking wordt bewerkstelligd in de vorm van winstdeling;
  • onwettelijk geproduceerde kopieën worden vernietigd, danwel het eigenaarschap daarvan aan de auteursrecht houder wordt verleend.

Laat uw belangen bij een aangetoonde schending internationaal goed vertegenwoordigen. Haal uw recht door de inzet van het internationaal advocatenkantoor voor auteursrecht.

Laat u informeren

Indien u op de hoogte bent van wat u met doen om uw belangen goed te beschermen dan kunt u actie ondernemen. Kom bij ons juridisch loket zodat u een eerste juridische toelichting op uw auteursrechten kunt krijgen. Laat u ook verder informeren omtrent wat u allemaal kunt registeren om uw zakelijke recht te behouden. Het internationaal advocatenkantoor voor intellectueel eigendomsrecht zorgt ervoor dat uw zaken wereldwijd op orde zijn.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op