Om het intellectuele eigendom van uw bedenksels te beschermen doet u er verstandig aan om intellectuele eigendom advocaten in de arm te nemen. Het intellectuele eigendom betreft alles wat wordt bedacht door tekenaars, auteurs, schilders maar ook ondernemingen. Denk daarbij een product met een specifieke naam of logo. Betreft het schrijvers van boeken of makers van schilderijen dan verkrijgt de auteur automatisch het intellectuele eigendom. Dit ligt iets anders bij zaken als logo’s, merken, namen enzovoorts aangezien daarbij het product feitelijk geregistreerd moet worden op uw naam of de naam van de organisatie. Op die manier kunt u bij eventuele schending van het intellectuele eigendoms recht de intellectuele eigendom advocaten in dienst nemen, om zo uw recht te halen.

Het auteursrecht

Een belangrijke wet voor het intellectuele eigendom van bedenksels betreft het auteursrecht. Per 1912 is in de Auteurswet vastgelegd dat al het intellectuele eigendom binnen de wetenschap, kunst of letterkunde per definitie automatisch wordt beschermd. Daarmee heeft de auteur van het werk ook het alleen recht verkregen omtrent het copyright. De auteur is de enige die kan beslissen wat er met het intellectuele eigendom gaat gebeuren. Er dient dan ook altijd toestemming te worden verkregen van de auteur bij publicatie en/ of duplicatie. Toch kan het recht op publicatie of duplicatie aan derden worden verkocht of doorgegeven. Om ook uw auteursrechtelijke belangen juridisch goed vertegenwoordigd te hebben, neem het advies van de intellectuele eigendom advocaten.

Het merkenrecht

Een productlijn of onderneming draagt over het algemeen een specifiek logo, merk of teken waarmee het product de onderneming zich wil onderscheiden van anderen. Om uw logo te beschermen tegen derden kunt u bij het BBIE uw merk deponeren, waarmee na goedkeuring dat merk of logo op uw naam staat. Derden kunnen dan in het BBIE register checken of men niet een zelfde teken gebruikt. Het is echter niet zo dat het BBIE ondernemingen erop wijst wanneer een vergelijkbaar logo of merken door een derde wordt gebruikt waardoor u mogelijk inkomen en winst derft. Daartoe dient uzelf te beschermen door oplettend te zijn. Wordt uw logo of merk ook benadeeld zodat uw inkomen derft, neem dan direct actie via een intellectuele eigendoms recht advocaten.

Het octrooirecht

Omdat u een product of dienst heeft ontwikkeld waarmee u een gat in de markt heeft gevonden, dan doet u er goed aan om dat product of dienst zo spoedig mogelijk te beschermen middels een octrooi of patent. Daarmee verkrijgt u als intellectuele eigendom bezitter van het product het alleenrecht om het product of dienst te maken en te verkopen. Daarnaast kunnen advocaten intellectuele eigendoms recht erop toezien dat derden geen inbreuk maken op uw patent. Het octrooi kunt u gewoonlijk aanvragen bij een Octrooibureau zodat het patent geregistreerd wordt in het Nederlandse Octrooiregister. Is uw afzet gebied groter dan kunt u des gewenst het octrooi aanvragen voor de Benelux of Europa. Voor een afzet gebied in een specifiek land buiten Europa dient u daartoe in dat land bij een Octrooibureau het patent aanvragen.

Bescherm uw intellectuele eigendom

Om het intellectuele eigendom te beschermen dient u veelal oplettend te zijn. Men mag u niet zomaar publiceren of dupliceren. Zondermeer voor ondernemingen is het aan te bevelen om het intellectuele eigendom snel vast te leggen voor uw producten, logo’s, merken en tekens aangezien u daarmee uzelf in de picture zet en winst draait. Schendt een derde partij uw intellectuele eigendom dan kunt u met intellectuele eigendom advocaten uw recht halen, door een schikking te treffen danwel door verdere juridische stappen te ondernemen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op