Ieder bedenksel en werk dat door een mens is bedacht valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat de maker van het werk automatisch het recht heeft om te beslissen wat er met een werk moet en mag gebeuren. Oftewel de auteur heeft alleenrecht om te beslissen hoe er met het werk omgegaan mag worden. Zonder toestemming van de drager van het intellectueel eigendom mag een derde het werk niet vermenigvuldigen en verspreiden. Gebeurd dit wel dat staat de auteur in zijn recht om daartegen op te treden. Heeft u twijfels over of uw intellectueel eigendomsrecht geschonden zijn of worden, laat u dan informeren door de advocaat voor auteursrecht.

Wat valt onder intellectueel eigendomsrecht?

Het intellectueel eigendomsrecht behelst alles wat door het menselijk brein wordt bedacht en dus zijn er vele vakgebieden aan te wijzen waarbij het intellectueel eigendomsrecht van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • schrijvers en kunstenaars;
  • architecten en afstudeer scriptie schrijvers;
  • zelfstandige ontwerpers;
  • en nog vele andere vakgebieden.

Heeft u twijfels aangaande uw bedenksel en of dit onder het intellectueel eigendomsrecht valt, laat u dan bijstaan door een advocaat voor auteursrecht of door een gespecialiseerde advocaat intellectueel eigendom.

Het auteursrecht

Binnen het auteursrecht is vastgelegd dat het wettelijk verboden is om andermans werk zonder toestemming te kopiëren en te verspreiden. Wordt er geconstateerd dat er toch sprake is van kopieergedrag dan kan daar tegen opgetreden worden. Juridisch staat de auteur volledig in zijn recht. Enerzijds kan het gekopieerde materiaal vernietigd worden en eventueel een schade vergoeding worden geëist. Anderzijds kan via juridische bemiddeling tot een schikking worden gekomen danwel een compensatie. Op die manier kan tussen de partijen een afspraak worden gemaakt voor toekomstige stappen.

Vermelden van copyright

Het copyright geeft aan dat een werk niet zonder meer zonder toestemming mag worden gekopieerd. Publiceer je een werk online of in een bundel dan is het copyright altijd van kracht. Het is altijd goed om het copyright bij het gepubliceerde werk te vermelden zodat voor iedereen direct duidelijk is dat het werk niet zonder jouw toestemming mag worden gekopieerd en verspreid. Worden jouw copyright geschonden schakel dan altijd adequate juridische assistentie in.

Ook online informatie

Heb je op het internet je bedenksels geschreven waarbij je eventueel een foto hebt geplaatst dan valt dit eveneens onder het intellectueel eigendomsrecht. Uiteraard doe je er goed aan om je bedenksels te beveiligen tegen kopieer gedrag van anderen. Je kunt daartoe je persoonlijke symbool op de foto gebruiken, danwel je past een watermerk toe. Daarnaast plaats je duidelijk zichtbaar dat het copyright op jou van toepassing is en dat andere zonder toestemming geen informatie mogen kopiëren.

Kopie voor eigen gebruik mag

Er is een uitzondering waarbij informatie wel mag worden gekopieerd en dat is voor eigen gebruik. Voor eigen gebruik houdt in dat de persoon het zelf gebruikt zonder dat het eveneens aan anderen wordt gegeven. Kopiëren met de intentie om het verder te verspreiden is dus ten strengste verboden. Wil je niet dat je intellectueel eigendomsrechten worden geschonden, laat je dan bijstaan door de advocaat voor auteursrecht. Door correct juridische inzet kunnen jouw belangen optimaal worden behartigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op