Onderdeel van het intellectueel eigendom binnen het auteursrecht is intellectueel eigendom over software. Oorspronkelijk is het auteursrecht opgezet voor auteurs van boeken en artikelen, echter met de jaren is het auteursrecht gebied verbreed met onder andere het auteursrecht of intellectueel eigendom van software. Software kan iedereen maken, en het biedt veel creativiteit. Het is dan ook niet vreemd dat software onder de noemer auteursrecht valt aangezien de bedenker en schrijver van het stukje software eigen creativiteit in de programmatuur heeft gestopt. Het bedenken van eigen software is dus intellectueel eigendom welke u dient te beschermen. Handige software schrijvers kunnen uw geschreven software zo afhandig maken en daarom dient u bij een goed ontwikkeld stukje software aan u het copyright verstrekt zijn. U doet er dan ook verstandig aan om u te laten informeren door een intellectueel software eigendomsrecht advocaat.

Rechten auteur software

U als schrijver van het stukje software bent de auteur van de software en daarmee heeft u het alleenrecht en beslisrecht omtrent wat er met de software gaat gebeuren. Gewoonlijk kan het betekenen dat u de publicatie rechten van de software tegen een mogelijk niet gering bedrag kunt overdragen waarbij u mogelijk per verkocht pakket aan software een vergoeding krijgt. U kunt ook besluiten om de software in eigen beheer te houden om zo mogelijk de software binnen uw onderneming te perfectioneren. Het is echter zo dat elke keer dat iemand uw software gebruikt binnen een groter software geheel dan heeft u recht op genoegdoening wegens gebruik van uw intellectueel software eigendomsrecht. Wilt u dan ook weten hoe u uw intellectueel software eigendomsrecht kunt beschermen neem dan een advocaat auteursrecht in de hand.

Copyright software

Op software is het auteursrecht van toepassing. Dit betekent dat u als auteur van de software het intellectueel eigendom heeft van de software en dus beslist u omtrent de copyright van de software. Software kan namelijk snel eenvoudig gekopieerd en verspreid worden. Maar dat wilt u niet, het is de bedoeling dat u aan uw software gaat verdienen. U heeft er namelijk hard aan gewerkt en u wilt niet dat uw copyright geschonden wordt. Elk bedrijf of onderneming dat uw software wil gebruiken - danwel een grote software specialist wil u stukje software gebruiken binnen een groter geheel - dan dient conform het auteursrecht daar tegenover een vergoeding te staan. Gewoonlijk zal dit een onderlinge overleg mogelijk met een auteursrecht mediator gaan om te komen tot een gedegen vergoeding. Wilt u uw intellectueel software eigendomsrecht ook beschermen schakel dan een advocaat copyright intellectueel eigendom in.

Andere vormen van auteursrecht

Naast het auteursrecht op intellectueel software eigendom zijn er nog andere raakvlak vakgebieden waarbij het auteursrecht ook van toepassing is. Oorspronkelijk is het auteursrecht opgezet voor schrijvers en auteurs van boeken, echter met de tijd heeft dit een verbreding doorgemaakt. Nieuwe ontwikkelingen leveren namelijk eveneens creatieve hersenspinsels op waarbij ook recht op intellectueel eigendom conform het auteursrecht van toepassing is. U kunt daarbij denken aan toespraken, journalistiek werk, foto’s, films, muziek, kunstwerken, enzovoorts. Alles waarbij de menselijke geest iets origineels bedenkt valt in principe onder het auteursrecht waar dus bij u als bedenker en maker van het werk het copyright ligt.

Auteursrecht intellectueel software eigendomsrecht specialist

Bent u de bedenker van een nieuwe soort software of heeft u een specifieke handigheid bedacht binnen software dan wordt het tijd dat u een auteursrecht specialist inschakelt aangezien u als bedenker van de software vele rechten heeft wegens het dragen van het intellectueel eigendom van de software. Wilt u dan ook weten wat uw rechten zijn, schakel dan een advocaat auteursrecht voor software in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op