Om uw intellectueel eigendom effectief te kunnen beschermen schakelt u de advocaat voor auteursrecht in. Het intellectueel eigendom van een werk is van toepassing op werken waarvan u de bedenker of auteur bent. Dit betekent dat anderen uw werk niet mogen gebruiken indien u daartoe geen toestemming heeft verleend. Er mag dus niet worden gekopieerd en materiaal verspreid. Gebeurt dit wel dan worden de intellectueel eigendomsrechten van de auteur geschonden. Het is dan zaak dat de belangen van de auteur in deze goed worden behartigd door de inschakeling van de advocaat voor auteursrecht.

Bescherm uw intellectueel eigendom

Bent u de bedenker van een mooi en potentieel winst opbrengend idee, dan is het tijd dat u het intellectueel eigendom daartoe laat registeren. In principe is dit niet nodig indien het een geschreven of geschilderd werk is. Valt het werk echter binnen de zakelijke wereld dan doet de onderneming is goed aan om het werk officieel te laten registeren. Het intellectueel eigendom over een product idee kan bijvoorbeeld wordt beschermd door daartoe een patent aan te vragen. Ook een merknaam, logo enzovoorts kunt u beschermen zodat anderen geen profijt kunnen hebben van uw eigen ideeën.

Overdracht intellectueel eigendom is mogelijk

Er bestaat de mogelijkheid om het intellectueel eigendom van een werk over te dragen. Daartoe heeft u twee mogelijkheden:

  • enerzijds kunnen de intellectueel eigendomsrechten compleet worden overgedragen, door dit schriftelijk vast te leggen in een akte. De oorspronkelijke auteur wordt daartoe gewoonlijk financieel vergoed opdat de overnemende partij met het intellectueel eigendom optimaal kan exploiteren;
  • anderzijds kan een licentie worden verleend door de auteur aan de gebruiker zodat het werk openbaar kan worden gemaakt. Veelal geschiedt dit op basis van strikte afspraken tussen de auteur en de gebruiker. Dit is een tijdelijke overeenkomst waarbij de auteur het zeggenschap over het intellectueel eigendom behoud. Toch kunnen tussen de gebruiker en auteur afspraken aangaande vergoeding worden gemaakt.

Schakel de advocaat voor auteursrecht in om uw belangen aangaande het intellectueel eigendom te beschermen.

Intellectueel eigendom en het internet

Zet u een foto of teksten online op het internet zodat die door anderen informerend kunnen worden gelezen dan valt dit ook onder het intellectueel eigendom. Het is voor een ieder dan verboden om het materiaal te kopiëren en voor andere doeleinden te gebruiken indien het copyright daarvoor niet is gegeven. Het copyright is dus het kopieer recht en indien geen toestemming door de auteur is verleend mag een derde het copyright niet schenden. Merkt u als auteur op dat er mogelijk wel een kopie is gemaakt waarvan een derde profiteert dan kunt u daartegen via de advocaat voor auteursrecht tegen optreden.

Voor eigen gebruik

Indien derden informatie op het internet vinden en willen dat gebruiken voor zichzelf dan bestaat kan dat uiteraard. Een kopie maken voor eigen gebruik wordt toegestaan door de Nederlandse wet. Een kopie maken van muziek mag, mits het bij een enkele kopie blijft en u het zelf binnenshuis afluistert zonder dat u anderen een kopie geeft. Iedere verspreiding van kopieën zijn daarmee verboden en kunnen juridisch worden aangepakt. Bescherm ook uw intellectueel eigendomsrecht door onze advocaten daartoe in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op