Intellectueel eigendom

Alles wat wordt voortgebracht door de menselijke geest valt onder de bescherming van het intellectueel eigendom (IE). Dit intellectueel eigendom heeft invloed op het werkgebied van schilders, tekenaars, ondernemingen die een product met logo en naam verkopen, maar ook schrijvers en auteurs. Zodra u een artikel of boek heeft geschreven is dit automatisch uw intellectuele eigendom. In deze betreft het auteursrecht het recht van de schrijver van een wetenschappelijk werk, kunstwerk of literair werk om zelf te bepalen hoe, wat, waar en wanneer iets van zijn werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Dit heeft ook wel copyright. Naast auteursrecht is er bij intellectueel eigendom eveneens sprake van octrooi- en merkenrecht.

Auteursrecht

Vanaf 1912 is wettelijk in de Auteurswet vastgelegd dat alles op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst wordt beschermd. De maker van het werk is in principe de enige die het werk mag publiceren of kopiëren. Een kopie maken voor eigen gebruik mag echter u mag deze niet verspreiden en/ of openbaar maken. Het doel van het auteursrecht is dan ook om de belangen (moreel en financieel) van de schrijver of auteur te beschermen. Het auteursrecht geeft daarnaast aan hoe werk verkocht kan worden, danwel hoe een bibliotheek deze kan uitlenen. Het recht op publicatie en kopiëren kan worden overgedragen, worden verkocht of nagelaten. Draagt u publicatierecht over dan kunt u daar tegenover een geldelijke vergoeding voor krijgen. Daartoe dient u een notariële akte op te stellen.

Octrooirecht

Heeft u een product ontwikkeld waarvoor een gat in de markt is, dan dient u dit product te beschermen tegen concurrenten. Daartoe kunt u bij een octrooibureau een patent aanvragen waarmee u het enig recht heeft om dit specifieke product of dienst te produceren en te verkopen. Een advocaat voor intellectueel eigendom ziet er op toe dat uw octrooirecht niet wordt geschonden door een andere producent. Een octrooi over een product of dienst kunt u aanvragen voor een specifiek gebied, daarbij kunt u denken aan Nederland, Europa of specifieke landen buiten Europa waar u een afzetgebied heeft. Let wel dat u voor een land buiten Europa normaliter in dat land bij een octrooibureau uw patent moet aanvragen. Maakt iemand misbruik van uw product en dus uw octrooirecht schendt, dan kunt u daartegen in verweer gaan met een octrooirecht specialist.

Merkenrecht

Elk product of productenlijn van een onderneming heeft mogelijk het zelfde merk of teken waarmee de consument een punt van herkenning heeft. Het is dan ook belangrijk dat u voor uw product(en) een heldere maar onderscheidend teken voor uw merk laat vast leggen. Dit kunt u doen door uw teken voor een merk te deponeren bij het BBIE. Zodra de merk deponering is goedgekeurd door het BBIE dan is het merk voor tien jaar beschermd. Alhoewel het merk is beschermd, is het BBIE niet de waakhond of een merk op een ander merk lijkt. Daartoe dient u als merkrechtdrager zelf de markt in de gaten te houden. Indien een nieuwer merk inderdaad teveel op uw merk lijkt dan kunt u uw gelijk halen. Schakel daartoe een advocaat merkenrecht in.

Bescherming intellectueel eigendom

Zoals u ziet verkrijgt u het intellectueel eigendom automatisch echter u dient het wel te beschermen.

  • Iemand heeft uw werk gepubliceerd of gekopieerd en verspreid zonder daartoe uw toestemming te vragen;
  • Een concurrent brengt een zeer gelijkend product op de markt, en snoept dus een deel van uw afzetmarkt weg waardoor u inkomsten derft;
  • U heeft een onderscheidend teken als merk echter een andere producent van een ander product heeft een zeer gelijkend teken als merk.

Om uw gelijk te halen dient u een advocaat intellectueel eigendomsrecht in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op