Delen zonder toestemming

Indien iemand zonder toestemming het werk van iemand anders kopieert en openbaar maakt wordt er inbreuk gemaakt op de auteursrechten. Openbaar maken is bijvoorbeeld het verspreiden via internet, via de krant, televisie of in een tijdschrift. Dit kunnen foto’s, teksten of muziekstukken zijn. De bron is er niet bij vermeld en tevens is er geen toestemming gevraagd. Inbreuk maken op auteursrechten is strafbaar.

Ook al is het uit onwetendheid gedaan, dus niet expres, schending van auteursrechten is verboden. Weest u zich ervan bewust.

Juridische hulp

De advocaat voor auteursrecht kan helpen wanneer werk van u is gekopieerd op welke manier dan ook zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast kan de advocaat voor auteursrecht u ondersteunen bij de juridische procedure zodat u krijgt waar u recht op heeft voor de geleden schade. Wanneer het werk op internet openbaar is gemaakt moet het verwijderd worden en daarnaast krijgt de persoon die het werk zonder toestemming heeft openbaar gemaakt een passende boete, dit kunnen zeer hoge boetes zijn van soms wel duizenden euro’s. In de ergste gevallen kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.

Wanneer u als maker van het werk een juridische procedure wil opstarten tegen de dader moet u zich er wel van bewust zijn dat dit uiteindelijk hoge kost met zich mee kan brengen. Aangeraden wordt om eerst na te gaan of het zin heeft om een juridische procedure op te starten. 

Hoe te werk gaan

Allereerst is het belangrijk dat u een brief of email stuurt naar de dader. Daarin beschrijft u waar het om gaat en dat het door die persoon openbaar gemaakte werk van u verwijderd moet worden. Als hier op gereageerd wordt en het werk is daadwerkelijk verwijderd, kunt u ervoor kiezen om het te laten voor wat het is. De advocaat voor auteursrecht kan u helpen om deze brief of email te schrijven.

Wanneer de dader niet reageert op uw brief kunt u overgaan naar de volgende stap. U kunt proberen om met de dader tot een akkoord te komen. U kan het bedrag van de geleden schade noemen, de dader kan hierop reageren en misschien kunt u er samen uitkomen door een middenweg te vinden.

Als u van uw kant vriendelijk contact heeft gezocht met de dader maar deze persoon wil niet meewerken dan kunt u er voor kiezen om een rechter uitspraak te laten doen en van de dader een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade door het inbreuk maken op het auteursrecht en daarnaast de juridische kosten te vergoeden aan u.

De advocaat voor auteursrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies en u ondersteunen bij de gerechtelijke procedure.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op