Bescherm uw auteursrecht tegen inbreuk door de auteursrecht advocaat in te schakelen. De bedenker van een werk – de auteur – heeft over het bedachte werk het auteursrecht. Buiten de zakelijke wereld om is het auteursrecht een automatisch verkregen recht over alle bedachte werken waarbij de auteur zelf beslist of het werk wordt vermeerderd. Dit wordt ook wel het copyright genoemd. Om bescherming tegen inbreuk van het auteursrecht binnen de zakelijke wereld te verkrijgen dient daartoe het intellectueel eigendom geregistreerd te worden. Constateert u dat er inbreuk plaatsvindt zonder dat u toestemming heeft verleend schakel dan de auteursrecht advocaat in.

Welke methoden van registratie

Binnen de zakelijke wereld dient het intellectueel eigendom te worden geregistreerd. Daartoe zijn een tweetal instellingen in het leven geroepen:

  • BBIE oftewel het Benelux Bureau voor het Intellectueel Eigendom registreert alle merken en logo’s. Een logo vormt het teken waaronder een onderneming werkzaam is, terwijl het merk een teken is welke aan het product gekoppeld is. Beide worden door de consument herkend zodat de klant reeds een bepaald kwaliteitsverwachting kan hebben;
  • Octrooiregister: hier worden alle patenten voor producten geregistreerd. Aan een nieuw product of idee kan namelijk veel geld worden verdiend. Om te voorkomen dat concurrenten met uw idee aan de haal gaan, dient dit product daarom beschermd te worden.

Hoe kan inbreuk plaatsvinden?

Er zijn verschillende manieren waarop uw intellectueel eigendom door anderen misbruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een derde maakt van uw teksten of kunstwerk gebruik door het te vermeerderen en te verkopen;
  • een niet gerelateerd product komt op de markt met wel een zeer gelijkend merk of logo. De consument denkt daardoor dat u de producent bent. Omdat het product van matige kwaliteit is straalt dit negatief af op uw imago. U lijdt daardoor verlies;
  • een vergelijkbaar product komt op de markt met duidelijk de intentie om marktaandeel af te snoepen. Het nieuwe merk vertoont echter wel grote gelijkenissen met uw zelf bedachte product.

Mediation

Omdat er inbreuk op uw auteursrecht is voorgevallen kunt u uw recht behalen. U kunt dit onder andere doen door de auteursrecht advocaat in te schakelen voor mediation. Dit houdt in dat de advocaat tussen beide partijen tracht te onderhandelen zodat de belangen van beide partijen worden behartigd. Uiteraard moet dit traject leiden tot een financiële genoeg doening op de geleden schade.

Gerechtelijke gang

Een tweede weg welke ingeslagen kan worden is door de gang naar de rechter te maken. Dit heeft tot doel om de inbreuk doende partij van de markt te verwijderen, waarnaast eveneens financiële compensatie van toepassing is. Het logo, merk en product schenden het oudere logo, merk en product en dus mag deze niet op de markt komen. Een verbod is dan ook een gepaste manier om op de inbreuk van uw intellectueel eigendom te reageren.

Inschakelen auteursrecht advocaat

Om uw belangen goed te beschermen is het noodzaak om de auteursrecht advocaat in te schakelen. U kunt namelijk een voorgevallen inbreuk van uw intellectueel eigendom niet laten slepen, juist omdat u daarmee winst verliest. Haal ook uw gelijk bij inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht door de auteursrecht advocaat daartoe te benaderen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op