Social media betekenis

Social media zijn diensten via het internet welke als doel hebben dat er interactie plaatsvindt tussen de gebruikers ervan. Er worden steeds meer accounts aangemaakt voor social media zoals Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn. Bij het gebruik van social media wordt steeds vaker de aandacht gericht op de privacy van de gebruikers. 

De diverse soorten social media, uitgezonderd LinkedIn, waren allereerst bedoeld voor privé doeleinden. Steeds vaker wordt bijvoorbeeld bij sollicitaties op vacatures door de werkgever ook op de social media van de persoon gekeken welke heeft gesolliciteerd. Zo wordt ingeschat hoe de persoon is. Een nette profielfoto wordt dan vaak op prijs gesteld. Je zou je dan kunnen afvragen in hoeverre je eigen social media nog wel ter ontspanning en voor privé gebruikt kan worden.

 

Social media en werken

Een werkgever kan regels stellen met betrekking tot het gebruik van social media. Op deze manier kan de werknemer worden aangesproken wanneer er ongepaste posts worden geplaatst. Berichten die geplaatst worden kunnen namelijk razendsnel gedeeld worden door vrienden van vrienden van vrienden etc. Wanneer de werkgever bepaalde regels heeft gesteld met betrekking tot bepaalde uitingen op social media en de werknemer overtreedt deze regels, kan hij daar op worden aangesproken en kan de “schade” worden beperkt. De regels kunnen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst waarop zowel de werkgever als de werknemer een handtekening zetten. De regels kunnen ook staan aangegeven op een bord of iets dergelijks op de werkvloer zodat iedereen dit kan teruglezen. Hoe dient men zich te gedragen op social media met betrekking tot het werk. Ieder bedrijf hanteert zijn eigen regels.

Voor werknemers die al langere tijd bij een bedrijf in dienst zijn en er geen regels voor wat betreft het social media gebruik zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is een openbaar te lezen gedragsreglement social media gebruik een goed alternatief. Op deze manier hoeven oudere arbeidsovereenkomsten niet te worden aangepast. En ook kunnen regels op een later moment worden bijgesteld.

Het naleven van de gestelde social media regels is een verplichting voor de werknemers. Zolang de regels binnen bepaalde grenzen valt mag de werkgever deze opleggen aan zijn werknemers. Deze regels staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek. 

 

Voorbeelden social media regels

In het reglement, welke binnen bepaalde grenzen volgens het Burgerlijk Wetboek moeten vallen, zijn zaken met betrekking tot het social media gebruik van werknemers beschreven.

Wij zullen nu een aantal voorbeelden noemen van regels welke gesteld kunnen en mogen worden door de werkgever. 

Mag de werknemer onder werktijd van social media gebruik maken? Wanneer wel en wanneer niet?

Is het toegestaan om als werknemer op social media uitingen te doen over het bedrijf of collagae? Wanneer er uitingen worden gedaan, in welke vorm van social media is dit dan toegestaan?

En wanneer een werknemer een bedrijfsaccount heeft op een social media kanaal en de werknemer gaat uit dienst. Mag de werknemer dit account dan houden? Met bijvoorbeeld alle, in de loop der jaren, opgebouwde volgers?

 

Juridisch advies

Als werkgever of werknemer een goed juridisch advies nodig omtrent het social media recht? Neem dan contact op met de advocaat voor auteursrecht. De advocaat voor auteursrecht verstrekt u een goed advies en kan u ondersteunen bij uw eventuele juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op