Bescherm je intellectueel eigendom

Door concreet je intellectueel eigendom te beschermen voorkom je dat anderen er mee aan de haal gaan. Het intellectueel eigendom is kort gezegd een automatisch recht over alles wat men maar bedenkt. Wordt het bedenksel een succes binnen de afzetmarkt dan kan slechts de bedenker daar garen bij spinnen. Toch liggen er concurrenten op de loer die ook een graantje mee willen pikken. Daarom is het van belang om het intellectueel eigendom te beschermen zodat je geen schade oploopt.

Wat houdt intellectueel eigendom nou eigenlijk in en op welke manier kun je het beschermen om er zelf profijt van te hebben?

Verworven copyright

Iedereen die iets bedenkt heeft daarover het alleenrecht om beslissingen te nemen. Dat wordt ook wel het copyright van een bedenksel genoemd. Oftewel men draagt de kopieerrechten over een gemaakt werk. Anderen mogen dan zonder toestemming geen werk vermenigvuldigen of publiceren en daaruit winsten halen. Wordt hieraan niet voldaan dan kan diegene wegens het copyright zijn gelijk halen door gerechtelijke stappen te zetten. Daarmee kan de auteur worden gecompenseerd of wordt het schendende merk geweerd.

Privé auteur

Heb je een werk als schrijver of kunstenaar gemaakt dan heb je daarover direct het alleenrecht. De bescherming is er direct juist omdat je buiten de zakelijke wereld valt. Je moet alles in je eentje doen en dus mag niemand anders zomaar jouw rechten schenden. Het is dus van belang om op te letten indien iemand anders ervan gebruik maakt zonder jouw toestemming. In dat geval kun je compensatie verkrijgen. Er bestaat uiteraard de mogelijkheid om wel toestemming te verlenen door:

  • het compleet overdragen van de intellectuele eigendomsrechten waarbij de auteur als het ware wordt uitgekocht;
  • het verstrekken van een publicatie licentie. Daarmee krijgt men de mogelijkheid om een bepaalde oplage te publiceren voor een bepaalde termijn.

In beide gevallen is er dus sprake van een geldelijke compensatie van de intellectuele eigendomsrechten.

Zakelijk auteursrecht

Binnen de zakelijke wereld is eveneens het intellectueel eigendomsrecht van toepassing. Toch dient men het intellectueel eigendom te registeren. Zonder registratie hebben anderen namelijk vrij spel om te doen wat ze willen. Men kan daarom merken en logo’s registreren omdat die binnen het intellectueel eigendom van de onderneming vallen. Ongeacht het feit dat de werknemers iets bedenken valt het onder het recht van het bedrijf. Dit komt omdat men in dienst is van de onderneming. Daarmee zijn bedenksels van het bedrijf en die moeten ook van het bedrijf blijven. Daartoe heeft men gewoonlijk een geheimhoudingsplicht waarnaast de intellectueel eigendomsbelangen worden geregistreerd. Dit geldt zondermeer voor product ideeën waartoe een patent of octrooi voor moet worden aangevraagd. Daarmee verkrijgt men tot op tien jaar het alleenrecht aangaande het idee.  

Waar kan ik bescherming aanvragen?

Er zijn twee instellingen waarbij ondernemers ideeën kunnen registeren. Dat is enerzijds het BBIE. Daar worden alle tekens en merken vastgelegd om zo het onderscheidende vermogen van verschillende bedrijven te onderkennen. Anderzijds is er het octrooibureau. Deze legt alle patenten van product en dienst ideeën vast. Daarmee bestaat niet de mogelijk dat derden met een idee aan de slag gaan. Beide intellectueel eigendomsvormen gaan gepaard met bescherming voor tien jaar. Let wel dat dit niet automatisch wordt verlengd. Daarnaast geldt dat de onderneming zelf moet optreden bij een geconstateerde schending van het intellectueel eigendomsrecht.

Bescherming voor zekerheid

Registratie verzorgt zekerheid. Producten, merken, logo’s en dienstvormen zijn beschermd tegen concurrenten. Anderen mogen niet zomaar het bedenksel kopiëren of gebruiken. Daarmee weet men dus tot op redelijke hoogte dat het intellectueel eigendom is beschermd ook al moet men zelf het recht daarbij halen. Middels zekerheid kan men nieuwe ideeën goed op de markt brengen juist omdat men het intellectueel eigendom zeker heeft gesteld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op