Om auteursrechtschending te voorkomen danwel aan te pakken neemt u de juridische kennis van de advocaat voor auteursrecht in de arm. Met de juiste juridische kennis in huis kunt u uw belangen optimaal beschermen. Leg ook uw auteursrecht vast zodat anderen niet met uw idee ervan door gaan. U bent de bedenker van het werk en dus heeft u recht om de besluiten over het werk te nemen. Om die rechten voldoende af te bakenen maakt u handig gebruik van onze juridische auteursrecht advocaten, omdat zij u goed kunnen informeren hoe u met een auteursrechtschending om moet gaan.

Bemiddeling bij auteursrechtschending

Is er door uw omgeving een auteursrechtschending geconstateerd dan dient daar uiteraard tegen opgetreden te worden. U kunt de jurist voor auteursrecht inzetten als bemiddelaar tussen u en de schendende partij. Dit kan betekenen dat er een compensatie regeling kan worden opgezet zodat uw winstderving wordt gecompenseerd. Daartoe kunnen afspraken worden gemaakt aangaande vergoeding per verkocht product bij de schendende partij echter er kan ook een schikking plaatsvinden zodat de schending wordt afgekocht. Een en ander heeft te maken met de omvang van de schade en hoe reëel de kans op vergoeding daarbij is. Zet de advocaat voor auteursrecht in om te bemiddelen bij een auteursrechtschending.

Gerechtelijke verwijdering auteursrechtschender

Is de schadepost dermate ernstig voor uw business dan kunt u ook overwegen om de gerechtelijke weg te bewandelen. Het doel zal dan zijn om de schendende partij te verwijderen van de markt door:

  • het merk of logo te verbieden omdat dit te veel op uw geregistreerde merk of logo lijkt;
  • het product van de markt te halen omdat de eigenschappen van het concurrerende product teveel overeenkomt met uw product eigenschappen.

Daarnaast dient uiteraard schadevergoeding te worden verkregen ter compensatie van de winstderving. Zodoende kan via de advocaat voor auteursrecht enige schending van uw recht worden gecorrigeerd. Let wel er kunnen grote belangen spelen en u doet er dus altijd goed aan om uw merk, logo en product idee vroegtijdig bij het BBIE en Octrooibureau te registreren. De partij die het langst staat geregistreerd heeft uiteraard de sterkste troeven in handen.

Registreer uw belangen

Zodra u een onderneming opstart om een productenlijn te verkopen dient u reeds een logo te hebben. Het bedrijf heeft een naam en daaraan is een logo gekoppeld. Dat logo moet uniek zijn en een onderscheidend vermogen hebben. Daar dient dus goed over nagedacht te worden. Heeft u een goed logo bedacht dan kunt u het registreren. Dit geldt eveneens voor het merk van uw producten. Beide registreert u bij het BBIE. Heeft u een nieuw product idee of dienst dan kunt u daarover het patent aanvragen. Het kan namelijk zijn dat u een gat in de markt heeft gevonden, en dus dient u dat te registreren voordat anderen ermee aan de haal gaan. Heeft u alles netjes tijdig geregistreerd en er komt een nieuwer merk of product met vergelijkbare eigenschappen op de markt, dan kunt u daarbij in verweer gaan door juridische stappen te ondernemen. Het is namelijk uw marktaandeel dat door toedoen van auteursrechtschending vermindert.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op