Schrijf jij op het internet? En maak je daarbij gebruik van je eigen foto’s? Dan zijn je auteursrechten beschermd. Je hebt namelijk het copyright als intellectueel eigenaar van de bedachte en gemaakte stukken. Lees een internet gebruiker uw tekst en wil jouw teksten herproduceren dan is het verplicht om daartoe toestemming te vragen. Reproduceren van uw teksten op het internet is illegaal, en daarmee staat u ook compleet in uw recht. Ook geplaatste foto’s van uw hand zijn daarbij beschermd. Dit komt omdat u de bedenker van uw stukken bent, en het auteursrecht schrijft voor dat alles wat uit het brein van de mens is ontsproten valt onder het auteursrecht. Dat recht heeft u daarmee ook automatisch. Maakt een derde partij van uw bedenksels gebruik dan kunt u daartegen optreden. De advocaat voor auteursrecht beschermt uw auteurs belangen op een adequate manier.

Wat is het auteursrecht?

Ieder idee of bedenksel dat op internet wordt gezet door een auteur valt onder het auteursrecht. De auteur van een werk heeft het intellectueel eigendom over het werk. Gewoonlijk is auteursrecht van toepassing op:

  • geschreven werk, portretten;
  • kunstwerken en architectuur;
  • online gezette informatie door auteurs;
  • en dergelijke.

Het auteursrecht voor bedenksels wordt automatisch verkregen op het moment dat je iets hebt bedacht. Dit is dan ook direct van toepassing op het moment dat je iets online publiceert. Onderdeel van het auteursrecht is dat je het copyright over het werk draagt. Het copyright geeft aan dat u als enige persoon kan bepalen wat er met het werk gebeurd. Er moet dan ook altijd toestemming tot kopiëren worden verleend mits het niet voor eigen gebruik is.

Noodzaak aangeven copyright

Vele sites op het internet zijn ervoor bedoeld om de lezer te informeren. Dit kan ook inhouden dat de maker van de internetsite geen bezwaren heeft dat het materiaal wordt gebruikt. Wil je echter niet dat zomaar van jouw werk gebruik wordt gemaakt dan moet je aangeven dat het copyright van toepassing is. Daarmee geef je duidelijk aan dat jij de enige persoon bent wat er met het bedenksel mag gebruiken. Je kunt dit benadrukken door het werk en de foto’s te voorzien van je eigen logo of watermerk. Zodoende kan iedereen direct zien dat jij de eigenaar bent van het werk. Ook software matig kan kopieergedrag tegen gehouden worden.

De zakelijke wereld controleert internet

Om te voorkomen dat specifieke informatie van een onderneming op het internet gezet wordt, danwel dat bedrijfsinformatie wordt gedupliceerd, maken bedrijven gebruik van speurders. Specifieke teksten en informatie wordt op het internet continu gechecked zodat de onderneming weet wie welke informatie heeft gebruikt. Mocht het voorkomen dat een derde partij informatie ongevraagd heeft gekopieerd en op het internet gezet dan kan de onderneming daartegen optreden. Dit is dan ook het auteursrecht via het internet in de praktijk gezet. Bescherm je intellectueel eigendom op het internet juist omdat je het auteursrecht hebt. Laat je informeren door de advocaat voor auteursrecht hoe je jouw recht kunt halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op