U heeft een film gemaakt en dus bent u de creatief eigenaar van de auteursrechten. Indien een 'derde' uw film wil laten vertonen op televisie, in de bioscoop of DVD’s daarvan wil verspreiden, dan dient daartoe aan u als maker toestemming worden gevraagd. U draagt namelijk het intellectueel eigendomsrecht over de film en daarmee wordt u beschermd door de wet voor het auteursrecht. De bedenker en maker van een werk of film heeft altijd het alleenrecht om te beslissen wat er wordt gedaan met het werk. Zodoende ligt het laatste woord dan ook altijd bij de filmmaker. Heeft u ook een film gemaakt, dan heeft u alle recht van spreken.

Licentie verstrekking voor filmrechten

Een veel gebruikte vorm van toestemming verlenen voor het uitzenden en verspreiden van filmrechten is daarvoor een licentie te verstrekken. Dit is een schriftelijke toestemming waarin staat vermeld:

  • wie mag de film gebruiken;
  • hoe vaak mag de film worden uitgezonden;
  • hoe mag de film verder worden verspreid;
  • hoelang is de licentie van kracht?

De verstrekte licentie is dus beperkt geldig, maar kan bij succesvolle resultaten uiteraard worden verlengd en uitgebreid. Informeer over de juridische consequenties bij de verstrekking van een licentie filmrechten.

Verstrekken van de complete filmrechten

Een andere mogelijkheid is dat u als filmproducent alle filmrechten verkoopt aan een zender of DVD producent. U kunt het namelijk allemaal niet zelf handelen en u houdt zich veel liever bezig met het maken van films. Dan kan de uitgever alle rechten overnemen door daartoe een niet geringe financiële vergoeding voor te geven. U heeft dan een mooi bedrag gekregen en de gebruiker van het auteursrecht kan zelf beslissen wat er met de film gaat gebeuren. Het overdragen van filmrechten regelt u via de advocaat voor auteursrecht alwaar een akte van overdracht wordt opgemaakt.

Een persoonlijke film

Ook personen die een eigen filmpje hebben gemaakt en dat bijvoorbeeld op Youtube zetten genieten uiteraard van het copyright. Andere personen mogen uw film niet zomaar voor eigen doeleinden gebruiken. Het copyright zegt het daarbij al. Verboden om te kopiëren zonder toestemming. Het alleenrecht ligt bij de maker van de film. Om ook een film te maken en dat online te zetten, is het noodzaak dat u ervan verzekert bent dat anderen die film niet zomaar kunnen downloaden. Bekijken is ok, daarvoor heeft u het online gezet. Maar anderen mogen er geen alternatieve bedoelingen mee hebben.

Advisering bij filmrechten

Om uw belangen als “professionele” filmmaker goed geregeld te hebben dient u de expertise van de jurist auteursrecht bij films in te schakelen. Hoe dient u te handelen indien u via een productie maatschappij uw film wilt verspreiden? Laat u uitvoering informeren door onze vele specialisten op het gebied van auteursrecht. U dient namelijk goed op papier uw belangen vast te leggen zodat u er persoonlijk beter van wordt. Informeer online of telefonisch bij onze helpdesk omtrent hoe wij uw belangen optimaal kunnen behartigen. Neem ook de jurist voor auteursrechten in de arm zodat uw filmrechten niet worden geschonden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op