Wat houden je auteursrechten in?

Het auteursrecht verkrijg je over alle bedenksels welke je maakt. Denk daarbij aan een tekst, boek of kunstwerk. De bedenker heeft het werk met moeite en tijd gemaakt en daar mag de bedenker de vruchten van plukken. Wordt het werk gepubliceerd of juist bewaard binnen de eigen collectie. De auteur beslist dus of er profijt uit het werk wordt gehaald of niet. Dit wordt ook wel het kopie recht genoemd. Waar dient men rekening mee te houden aangaande het auteursrecht als er iets is bedacht?

Alleenrecht wegens intellectueel eigendom

Het auteursrecht is tot stand gekomen door het intellectueel eigendom. Dit intellectuele eigendom is van toepassing op al het werk dat uit de menselijke brein voorkomt. Bedenksels kunnen echter van toepassing zijn bij:

 • privé personen die een boek schrijven of schilderij maken;
 • ondernemingen die een product bedenken en dit onder een bepaald merk of logo op de markt brengen.

Mensen die zelf een werk bedenken verkrijgen het alleenrecht direct zonder registratie. Voor ondernemingen geldt echter dat er wel een registratie benodigd is. Bedrijven hebben namelijke en winstdoelstelling door die bedenksels op de markt te brengen. Om te voorkomen dat andere ondernemingen dezelfde producten of merken op de markt brengen dient een en ander te worden vastgelegd.

Noodzaak zakelijke bescherming

Het is dus van belang om de belangen binnen de zakelijke wereld vast te leggen. Dit wordt gedaan door het logo van het bedrijf en merken van producten te registeren. Op basis daarvan kan de klant:

 • snel herkennen wel product waar vandaan komt;
 • goed inschatten wat het kwaliteitsniveau is.

Beide aspecten zijn van essentieel belang voor goed zaken doen. Daarnaast kan men de product- of dienst ideeën registreren middels een octrooi. Ieder onderscheidend idee – met potentiële afzetmogelijkheden – dienen op naam geregistreerd te zijn zodat de onderneming er jarenlang van kan profiteren. Het biedt namelijk tot op tien jaar bescherming.

Verlenen van toestemming

Het komt geregeld voor dat men het auteursrecht heeft en wegens het copyright toestemming verleent. Met een toestemming kan een derde partij tegen een vergoeding het werk publiceren om daar winst uit te behalen. Degelijke toestemmingen worden verleend door:

 • de afgifte van een licentie. Dit is een eenmalige schriftelijke toestemming voor publicatie van een bepaalde oplage binnen een bepaalde termijn;
 • de verkoop van de auteursrechten. De overnemende partij verkrijgt daarmee altijd alle rechten

Optreden tegen schending

Registratie van de belangen is op zich onvoldoende. Het kan voorkomen dat een concurrent de belangen schendt door vergelijkbare producten of diensten op de markt te brengen. De registratie van de belangen houdt in dat de oudste registratie kan optreden tegen de schendende partij. Uiteraard moet daarbij worden aangetoond dat er een causaal verband bestaat tussen het concurrerende product en de opgelopen schade. Is dat aangetoond dan kan:

 • er een compensatie worden gevraagd – eventueel via bemiddeling verkregen;
 • het schendende product van de markt worden geweerd;
 • winstdeling worden bedongen.

Het is altijd van belang dat men zelf optreedt tegen schenders. De instellingen waarbij het auteursrecht wordt geregistreerd vormen niet de waakhond van merken en producten. Ondernemers moeten daartoe zelf oplettendheid hebben.

Inschakeling juridische assistentie

Bedrijven die winsten behalen door bepaalde merken, logo’s en producten dienen altijd voldoende juridische bijstand te hebben. Dit kan preventief worden toegepast zodat altijd snel en adequaat kan worden opgetreden bij schendingen. Bescherm je auteursrecht belangen door deze te registreren en snel juridisch op te treden bij schendingen. Zodoende wordt jouw marktaandeel altijd goed beschermd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op