De bedenker en opsteller van een werk heeft direct auteursrechtelijke bescherming zonder dat dit geregistreerd moet worden. Dit is de essentie van het auteursrecht.

De auteursrechtelijke bescherming oftewel het copyright is van toepassing bij verschillende beroepen waarbij werken uit het brein van de mens komt. Denk daarbij aan werken zoals:

 • schilderijen, boeken en teksten;
 • ontwerpen van producten en gebouwen;
 • kunstwerken, enzovoorts.

Ieder vakgebied waarbij iets unieks wordt bedacht valt onder de auteursrechtelijke bescherming. De auteur kan daarbij bepalen wat er verder met het bedachte werk gebeurt. Dit kan ook betekenen dat het werk niet verder wordt verspreid omdat de auteur het werk niet publiekelijk wil maken.

Bent u op zoek naar aanvullende informatie omtrent hoe u uw auteursrechtelijke bescherming kunt realiseren? Of bent u benieuwd wat een advocaat voor auteursrecht voor u kan betekenen? Neem dan nu contact op of stel vrijblijvend hier uw juridische vraag.

Het copyright

Het copyright oftewel het kopieer recht is altijd van toepassing indien er sprake is van een bedacht werk. De auteur heeft conform het auteursrecht het alleen recht om te beslissen wat er met een werk mag en moet gebeuren. Derden kunnen daar dus niet zomaar gebruik van maken. Het is namelijk essentieel dat toestemming wordt gevraagd aan de auteur of er gekopieerd en verspreid mag worden. Gebeurt dit zonder toestemming dan heeft de bedenker auteursrechtelijke bescherming en kunnen juridische stappen worden ondernomen. Dit betekent het komen tot een schikking en een eventueel verbod op verdere verspreiding. Schakel de advocaat voor auteursrecht in om uw gelijk te halen. 

Toestemming verlening

Uiteraard kan de auteur van een werk wel toestemming verlenen zodat een derde partij het werk kan vermeerderen en verspreiden. Daartegenover staat veelal een geldelijke vergoeding welke aan de auteur moet worden betaald. Het verlenen van toestemming kan gewoon op een tweetal manieren worden gedaan:

 • de auteur geeft een licentie aan de gebruiker waarmee de gebruiker voor een bepaalde termijn, een bepaalde hoeveelheid kopieen kan maken en binnen een bepaald gebied mag verspreiden. De licentie is dus beperkt houdbaar. De gebruiker moet zich aan de voorwaarden gesteld binnen de licentie houden;
 • overdracht van auteursrechtelijke bescherming. De auteur draagt het copyright compleet over aan de gebruiker, zodat de gebruiker kan beslissen wat er met het werk gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan muziek of film welke worden overgedragen aan een zender of platenmaatschappij. 

Wilt u ook een licentie afgeven of auteursrechtelijke bescherming geheel overdragen dan is het noodzaak dat u wordt bijgestaan door een advocaat voor auteursrecht. Zo worden uw belangen optimaal behartigd. 

Logo, merk en product

Bij alle bedenksels gedaan door individuen ten behoeve van een onderneming valt uiteraard het auteursrecht bij die onderneming en niet zozeer het individu. Binnen de zakelijke markt is het altijd verstandig om bedenksels wel officieel te laten registeren omdat bescherming te bieden tegen misbruik. Laat uw:

 • product bedenksels registeren door daartoe een patent aan te vragen bij een octrooibureau zodat centraal uw octrooi bij het Nederlands Octrooiregister staat genoteerd;
 • logo's en merken vast leggen bij het BBIE zodat uw logo en merk niet door een concurrent kan worden gebruikt danwel een vergelijkbaar merk of logo op de markt kan komen.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op