Opdrachtgever of opdrachtnemer

Wanneer een opdrachtgever iemand gevonden heeft om een werk te maken, de opdrachtnemer, een persoon die niet in loondienst werkt bij de opdrachtgever wie verkrijgt dan het auteursrecht? De opdrachtgever spreekt een tarief af met de opdrachtnemer, geeft de opdrachtnemer hiermee ook het auteursrecht aan de opdrachtgever? Het antwoord is vrij kort, ‘nee’. Het auteursrecht is voor degene die de maker is van het werk. Dit wordt dus niet na betaling van de opdrachtnemer door de opdrachtgever automatisch gewijzigd.

Werkgever of werknemer?

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer vraagt om een bepaald werk te maken, dan is de vraag, voor wie geldt het auteursrecht? Allereerst is de werkgever degene die het auteursrecht krijgt, mits het gemaakte werk onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de werknemer.
Zodra het gemaakte werk geen onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de werknemer kan de werknemer het auteursrecht verkrijgen. Ook indien het werk onder werktijd is gemaakt.

Inhoud auteursrecht

Jij bent de maker van een werk, jij hebt dus het auteursrecht op jouw werk. Als maker heb je het recht om zelf te bepalen wat je met je werk doet, bijvoorbeeld dat je het werk kopieert of openbaar maakt. Het openbaar maken van een werk kan op diverse manieren, hieronder kan bijvoorbeeld vallen, het openbaar maken via uitlenen van een boek of het verkopen van een cd, maar ook het openbaar maken via social media. Met het kopiëren van een werk wordt bijvoorbeeld het letterlijk kopiëren van een werk met een kopieermachine of wanneer het een boek betreft, het aanpassen van de tekst en dan gebruiken. Of bij een kunstwerk het gebruiken van een gedeelte van een schilderij zonder toestemming.
De maker van een werk kan een verbod aan iedereen opleggen om zijn werk te gebruiken, op welke manier dan ook. Wordt dit verbod genegeerd, dan wordt het auteursrecht geschonden.

Auteursrecht bewijzen

Er kan enig moment komen waarbij de maker van een werk moet bewijzen dat hij ook daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar van een werk is. Hoe kan bewezen worden dat de maker echt de maker is? Het auteursrecht is namelijk niet te registreren, in bepaalde situaties zal je dus moeten kunnen bewijzen dat jij de maker bent van een werk. Dit is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Het auteursrecht is vastgelegd in de auteurswet. In de auteurswet is beschreven dat jij de maker bent van een werk. Helaas staat dit niet in alle gevallen beschreven in de auteurswet. Je kunt zelf ook aantal acties ondernemen om later te kunnen bewijzen dat jij de maker bent van een werk. Natuurlijk is het belangrijk dat je alle beginselen van een werk bewaard, dit kunnen bijvoorbeeld schetsen zijn of foto’s. Daarnaast kan je bij een notaris een datum laten vastleggen waarop jij een werk hebt gemaakt, dan staat dat vast. Het is in ieder geval belangrijk om zoveel mogelijk informatie te bewaren van een werk.

Uitzonderingen

Wanneer het gaat om het auteursrecht zijn er een aantal uitzonderingen te noemen.
Werk mag alleen voor eigen gebruik worden gebruikt, op geen enkele manier mag dit werk gebruikt worden voor derden. Het werk mag niet ter beschikking gesteld worden via internet of worden verkocht. Het kopiëren van software mag niet, ook niet voor privé gebruik, hiervoor is expliciete toestemming nodig van de auteursrechthebbende.
Indien het auteursrecht berust op een boek kan er onder voorwaarden een gedeelte van een tekst worden gebruikt, dit heet een “citaat”. Hierbij moet wel de bron en de auteursrechthebbende worden vermeld. Het citaat kan gebruikt worden in een artikel. Wanneer deze als losse zin gebruik wordt op bijvoorbeeld een website is dit niet toegestaan en valt dit niet onder het zogenoemde citaatrecht.

Juridisch advies

Wenst u juridisch advies omtrent het auteursrecht? Neem dan contact op met de advocaat voor auteursrecht. De advocaat voor auteursrecht kan u voorzien van een goede tips en u ondersteunen in de eventuele zaak rondom het auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op