Wat is auteursrecht?

In dit artikel gaan we diverse vragen over het auteursrecht beantwoorden, lees ook deel 2 (volgt). We beginnen uit te leggen over wat auteursrechten eigenlijk zijn. De inhoud van het auteursrecht is wettelijk bepaald in de auteurswet en is het recht wat de maker van een werk heeft. Het auteursrecht beschermd de maker van het werk tegen het zonder toestemming vermenigvuldigen en te gebruiken voor eigen gebruik. Het auteursrecht is een onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. Het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht richten zich beiden op het beschermen van de creativiteit die vanuit de rechtmatige eigenaar van een werk komt.

Recht op auteursrecht?

Wanneer iemand een auteursrecht op een werk wil hoeft er geen aanvraag gedaan te worden hiervoor. De maker van een werk verkrijgt het auteursrecht automatisch. Er hoeft ook geen copyright op het werk te zijn. Het maken van een werk is al voldoende om auteursrechten hiervoor te hebben. Ook al zou je auteursrecht willen aanvragen, dan is dat in de Europese Unie niet mogelijk.

Handig natuurlijk, je verkrijgt het auteursrecht automatisch op een eigen origineel werk. Het nadeel is dat je moet kunnen bewijzen dat jij degene bent die de rechtmatige maker bent van een werk of dat je het werk hebt overgedragen gekregen van de rechtmatige maker, in dat geval wordt dat auteursrechthebbende genoemd. 

Het is belangrijk dat je bewijzen kan dat een werk van jou is. Bijvoorbeeld door middel van foto’s of een uitgebreide omschrijving die alleen de maker zou kunnen weten.
Maar is het auteursrecht voor elk werk bedoeld of moet je daar een creatief genie voor zijn? Het auteursrecht is voor elk werk bedoeld, wanneer het maar te maken heeft met wetenschap, kunst of letterkunde. 

Wie krijgt het auteursrecht?

Zojuist gaven we aan dat het auteursrecht voor elk werk bedoeld is, zolang het maar in te delen is in een van de categorieën, wetenschap, kunst of letterkunde. Echter zijn er toch uitzonderingen te noemen

Zo kan het voorkomen dat een werk is gecreëerd door meerdere personen. In dat geval is er sprake van een gemeenschappelijk werk. Meerdere makers hebben een werk tot stand gebracht.
Een andere uitzondering is een verzamelwerk. Een verzamelwerk is een verzameling van meerdere creaties die bij elkaar passen, bijvoorbeeld een reeks foto’s. Het auteursrecht geldt voor de gehele verzameling.

Bescherming via het auteursrecht?

Een werk van de maker wordt dus beschermd door het auteursrecht. Zonder toestemming mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden. De maker bepaald zelf of er wel of geen toestemming gegeven wordt. Een werk van een maker kan auteursrechtelijk beschermd worden wanneer het gaat om een origineel werk en wanneer het past binnen een van de drie volgende categorieën, wetenschap, kunst of letterkunde. Dit zijn brede begrippen en hier vallen zeer veel werken onder. Het werk moet origineel zijn om in aanmerking te komen voor bescherming van het auteursrecht.

Juridisch advies

Wenst u juridisch advies omtrent het auteursrecht? Neem dan contact op met de advocaat voor auteursrecht. De advocaat voor auteursrecht kan u voorzien van een goede tips en u ondersteunen in de eventuele zaak rondom het auteursrecht.

 

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op