Middels auteursrecht registratie legt u uw belangen helder vast. U heeft namelijk een idee uitgewerkt en dus bent u de eigenaar van dat idee of werk. Het auteursrecht houdt in dat u daarover het copyright heeft waardoor u beslist wie wat en hoeveel er gekopieerd mag worden. Binnen de zakelijke markt dient u altijd het auteursrecht van producten en merken helder vast te leggen, omdat u daarmee uw boterham moet verdienen. Neem contact met de advocaat voor het auteursrecht op zodat uw zaken goed zijn geregeld.

Kunstwerken, schilderijen, boeken en teksten

Bij werken die binnen deze groep vallen is geen auteursrecht registratie van belang juist omdat het overduidelijk is dat het werk van de maker en bedenker is. Het auteursrecht schrijft dan ook voor dat het intellectueel eigendom over deze werken een automatisch gegeven is, en daarmee heeft de bedenker altijd het alleenrecht om te beslissen over het werk. Dit houdt in dat er geen kopie mag worden gemaakt indien daartoe geen toestemming is verleend. Maakt een derde wel gebruik van uw werk zonder dat uw toestemming is gevraagd dan wordt het auteursrecht geschonden. U kunt u auteursrecht verhalen op de schender van uw intellectueel eigendom door juridische stappen te ondernemen.

Akte opstelling voor toestemmingsverlening

Wilt u als schrijver of filmer aan een zender of maatschappij het auteursrecht tijdelijk of compleet verlenen dan kunt u dat goed via de jurist voor auteursrecht regelen. U heeft de mogelijkheid via een licentie reproductie van uw intellectueel eigendom toe te staan bij een bepaalde oplage en termijn. Zijn beide verlopen dan houdt de licentie op of dient opnieuw aangevraagd te worden bij de auteur. Het is ook van toepassing dat de auteursrechten compleet worden overgedragen door daartoe een akte op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de filmrechten die u verkoopt aan een film maatschappij. Zodoende kunnen zij de film via DVD’s en de cinema verspreiden. Zowel bij de licentie verlening en overdracht van rechten wordt de auteur op gepaste wijze gecompenseerd. Laat u informeren door de advocaat voor intellectueel eigendom hoe uw belangen het beste worden beschermd.

De zakelijke wereld

Binnen de zakelijke wereld worden ideeën en bedenksels ook beschermd wegens het intellectueel eigendom, echter om aan te tonen dat het werk van de onderneming is dient het concreet vastgelegd te worden middels registratie. Registratie dient bij het Octrooibureau en het Benelux-Bureau voor het Intellectueel Eigendom te worden gedaan. U kunt daar het volgende registreren:

  •  BBIE: heeft u een voldoende onderscheidend merk of logo dan kunt u dat registreren bij het BBIE. Een logo wordt veelal gekoppeld aan een onderneming, en een merk aan een product. De klant herkent dan snel op basis van het merk of logo of uw product van goede kwaliteit is;
  • Octrooibureau: hier kunt u een patent aanvragen voor nieuwe producten, diensten en ideeën.

 

Het patent zorgt ervoor dat andere concurrenten uw idee niet kunnen gebruiken, zodat u mogelijk de enige aanbieder bent van dit specifieke product. Dit is noodzakelijk omdat u veel geld en energie heeft gestoken in de feitelijke ontwikkeling van uw product, en dus wilt u daarvan ook profiteren.

Registreer uw merken, logo’s en producten via de advocaat voor auteursrecht bij de juiste instantie om zodoende voldoende bescherming te hebben.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op