Heeft u een werk geschreven, bedacht en gemaakt dan draagt u in principe over het werk de auteursrechten. Die auteursrechten kunnen ook overgedragen worden aan anderen of een instelling juist omdat zij er een groter publiek mee kunnen bereiken en dus meer omzet kunnen genereren. Daar kunnen dan de auteursrechten overnemende partij en de auteur zelf vele malen beter van worden. Heeft u ook een werk zelf gemaakt echter weet u niet hoe u dat aan de man kunt brengen, dan kunt u overwegen om de auteursrechten over te dragen. Dit kunt u compleet overdragen middels een akte daartoe maar u kunt ook een licentie afgeven waarbinnen afspraken aangaande het copyright worden gemaakt. Wilt u uw auteursrechten overdragen laat u dan eerst informeren naar wat de mogelijkheden zijn en wat eventueel de gevolgen daarbij zijn. Neem contact op met de advocaat voor auteursrecht

Overdragen van rechten

De drager van het auteursrecht over een werk kan dat auteursrecht overdragen aan een ander persoon maar ook een instelling of organisatie. Denk daarbij aan:

 • een omroep of uitgever;
 • een film, video- en/ of platenproducent;
 • toneelgezelschap en een museum;
 • andere personen. 

Om de auteursrechten over te kunnen dragen dient dit in een officiële akte te worden vastgelegd. Zonder akte is er geen overdracht van auteursrechten. Het overdragen van de auteursrechten betekent dat de overnemende partijen kan bepalen wat er met het werk gaat gebeuren. Ter compensatie van de overdracht van het auteursrecht worden er veelal financiele voorwaarden gesteld. 

Auteursrecht via licentie overdragen

Een tweede manier om auteursrechten over te dragen echter op een beperkte manier waarbij de auteur nog wel de zeggenschap behoudt over het werk dan kan een licentie worden toegepast. Een licentie is een toestemmingsverlening waarbij de gebruiker:

 • voor een bepaalde termijn;
 • op een vooraf afgesproken manier;
 • binnen een afgebakend gebied;

openbaar kan worden gemaakt danwel kan worden gekopieerd en verspreid. De licentie legt de gebruiker van het werk dus meerdere beperkingen op zodanig dat er wel gebruik van het werk kan worden gemaakt. Ook in dit geval kan er sprake zijn van een geldelijke compensatie.

Overdracht auteursrecht bij overlijden

Indien de auteur komt te overlijden dan gaat het auteursrecht automatisch naar de erfgenamen. Vanaf dat moment kunnen de erfgenamen beslissen hoe er moet worden omgegaan met het werk. De auteur kan daartoe uiteraard vooraf in een testament vast leggen welke persoon, personen, instelling of curator de zeggenschap krijgt over wat er met het werk moet gebeuren. Zodoende kan precies worden vastgelegd op welke manier met het werk van de oorspronkelijke auteur moet worden omgegaan. Uiteraard dient dat binnen het gedachtegoed van de oorspronkelijke auteur te gebeuren, en daartoe kan eveneens de auteur de basis beginselen vastleggen als voorwaarden binnen een testament en dus binnen de overdracht van het auteursrecht.

Licht u voor over auteursrecht

Weet u niet zeker hoe u moet handelen aangaande uw werk, laat u dan informeren door de advocaat voor auteursrecht. Zodoende weet u precies waar u aan toe bent maar ook hoe u verder moet handelen om uw auteursrechtelijke belangen goed behartigd te hebben. Om ook uw belangen goed op orde te hebben neemt u contact op met uw advocaat voor auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op