In hoofdlijnen geeft het auteursrecht aan een bedenker van een werk het alleenrecht om te besluiten wat er met het werk gebeurd. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen werken gemaakt door een schrijver of kunstenaar en de zakelijke wereld. Iedereen die iets bedenkt en maakt heeft namelijk het intellectueel eigendom van het werk, echter binnen de zakelijke wereld dient dat auteursrecht te worden geregistreerd. In hoofdlijnen komt het er dus op neer dat het auteursrecht automatisch van toepassing is, echter sommige ideeën dienen op papier vastgelegd te zijn bij de juiste instantie. Het auteursrecht legt in hoofdlijnen vast wie de bedenker is van een werk en idee.

Geen registratie

Indien een werk is gemaakt door een schrijver of kunstenaar dan is er geen sprake van registratie. Het intellectueel eigendom is direct van toepassing, zonder dat daartoe registratie benodigd is. Toch is het noodzaak om het copyright in de gaten te houden. Anderen mogen namelijk niet zonder uw toestemming het werk vermeerderen en verspreiden. Wilt u wel als auteur derden toestemming verlenen dan dient daartoe:

 • een licentie te worden verleend;
 • een notariële auteursrecht overdrachtsakte te worden opgesteld.

Laat u altijd informeren over de voor- en nadelen van deze twee typen toestemmingsverlening. Let wel in ieder geval heeft u als auteur van het werk recht op een financiële vergoeding indien het werk verder wordt verspreid.

Registratie zakelijke wereld

Ook in de zakelijke wereld is het intellectueel eigendom van toepassing, echter draagt een onderneming het auteursrecht. In hoofdlijnen komt het erop neer dat:

 • logo’s en merken worden geregistreerd bij het BBIE. Een logo wordt gebruikt als herkenningsteken voor de onderneming. Het logo staat bijvoorbeeld op de vlag en op communicatie. Merken worden aan producten toegekend vormt het herkenningspunt voor de consument. Beide dienen voldoende onderscheidend vermogen te hebben wil het geregistreerd worden;
 • nieuwe producten en ideeën worden geregistreerd bij het Octrooibureau.

Daarmee heeft u wegens het patentrecht als enige onderneming het recht om het product of idee te verspreiden.

Wat doet de advocaat auteursrecht?

Binnen de voorliggende registraties kan de advocaat auteursrecht uw belangen optimaal behartigen. Het is namelijk van belang om uw vastgelegde rechten te beschermen tegen schending. Indien een vergelijkbaar nieuwer merk of product op de markt komt waardoor u financiële schade loopt, dan kunt u via de advocaat auteursrecht uw recht halen. Wat kan er worden gedaan:

 • publicatie kan worden geannuleerd en geleden schade wordt vergoed;
 • middels bemiddeling kan tot een overeenkomst worden gekomen;
 • maar ook merken en concurrerende producten kunnen wegens schending van uw auteursrecht van de markt worden geweerd.

Laat u informeren door de advocaat voor auteursrecht zodat uw belangen goed worden behartigd. Constateert u dat uw copyright op enig manier wordt geschonden dan wordt het tijd om juridische stappen te ondernemen. U derft namelijk inkomsten en loopt verlies. Dat betekent dat u schade vergoeding kunt krijgen. Neem contact met de advocaat voor auteursrecht op zodat u gecompenseerd wordt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op