Een foto maken is soms zo gedaan, echter voor ieder gemaakte foto is het auteursrecht van toepassing. Heeft u een foto gemaakt en u publiceert dat ergens dan mag die foto niet zomaar door derden worden gebruikt. Ook bij foto’s is het auteursrecht van toepassing, waarbij de foto maker het intellectueel eigendomsrecht heeft van de foto. Heeft u geen toestemming gegeven dan mag een ander geen gebruik maken van uw foto. Dit basis recht staat vastgelegd in het auteursrecht. Indien uw auteursrecht van uw foto’s wordt misbruikt door anderen die er beter van worden dan kunt u met de jurist auteursrecht uw gelijk halen.

Foto’s op het internet

Plaatst u foto’s op het internet dan is uiteraard ook daar het auteursrecht van toepassing. Hoe verleidelijk kan het niet zijn om een foto van een ander te gebruik. Tja dat mag niet, omdat derden er van kunnen profiteren. Om uw belangen goed te behartigen kunt u dient u uw foto’s te beschermen. Treft u uw foto elders aan zonder dat u daartoe toestemming heeft verleend dan kunt u juridisch uw gelijk halen. De foto dient dan te worden verwijderd en indien mogelijk dient er een financiële vergoeding betaald te worden. Laat u bijstaan door de jurist voor auteursrecht om uw intellectueel eigendom te beschermen.

Tips foto’s online publiceren

Om uw foto’s online te zetten kunt u handig gebruik maken van een typisch watermerk zodat uw foto’s direct herkenbaar zijn. Op die manier kunt u zonder problemen foto’s op het internet plaatsen zonder dat anderen die foto’s voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Naast foto’s die u plaatst op het internet maakt u waarschijnlijk ook gebruik van begeleidende teksten. Die online teksten zijn eveneens beschermd tegen ongewenst kopieergedrag. Met een stukje software kunt u handig voorkomen dat teksten op uw site worden gekopieerd. Zodoende kunt u zowel uw auteursrecht voor teksten en foto’s handig beschermen.

Auteursrechten zijn beschermd

Voor alles wat u persoonlijk bedenkt en uitwerkt tot een tekst, foto of werk is het auteursrecht van toepassing. Ook binnen de zakelijke wereld kunnen foto’s worden gemaakt. Zijn die foto’s typerend voor een onderneming danwel wordt de foto als onderdeel van een merk of logo gebruikt dan dient daartoe het auteursrecht geregistreerd te worden. Laat u informeren door de juridisch specialist aangaande auteursrecht zodat u altijd voldoende bescherming geeft aan uw gepubliceerde foto. Schrijf een mail of bel ons om meer informatie te verkrijgen over de door ons aangeboden auteursrechtelijke diensten.

Overdracht auteursrecht

Om het auteursrecht van foto’s over te dragen heeft u een tweetal opties ter beschikking, en wel de volgende:

  • U kunt de rechten compleet overdragen aan de gebruiker van uw foto’s. Daartoe dient een officiële akte van overdracht opgesteld te worden. U als oorspronkelijke auteur wordt daartoe financieel gecompenseerd. De auteursrecht overnemende partij kan dan doen en laten met de foto zoals deze het wenst;
  • U kunt een licentie afgeven waarbij wordt afgesproken binnen welk gebied de foto mag worden gepubliceerd. Maar ook in welke oplage deze wordt verspreid en binnen welk tijdsbestek. Veelal is aan de verstrekking van een licentie een financiële vergoeding gekoppeld.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op