De maker en bedenker van een film draagt automatisch het alleenrecht van de film vanwege het auteursrecht over het intellectueel eigendom. Sinds 1912 worden namelijk alle bedenksels op het gebied van kunst, letterkunde en wetenschap automatisch beschermd door het auteursrecht. De auteur hoeft dan over de film ook niet het auteursrecht aan te vragen aangezien de film onder de bedenksels van de kunst vallen. Gewoonlijk wordt dit dan ook met de aan- en aftiteling van de film onderstreept. Op de film is dan ook het copyright van toepassing waarbij anderen uw film niet zomaar mogen dupliceren en verspreiden. Wordt uw film door een concurrent gebruikt zonder uw toestemming dan kunt u uw recht halen. 

Copyright auteursrecht film

De film is een bedenksel van de regisseur en daarmee draagt de regisseur ook het alleen recht om te bepalen wat er verder met de film geschiedt. Veelal werkt de regisseur in samenwerking met een film productie maatschappij en dan kan het zijn dat de auteursrechten van de film geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. De Auteurswet artikel 45a tot 45g schrijft dan ook voor dat de auteur bij exploitatie van de film wegens het overdragen van de rechten van de film aan de film producent  dan de auteur van de film een billijke vergoeding daartoe moet verkrijgen. Ook kan het zijn dat de vergoeding van de exploitatie van de film wordt afgekocht. 

Toestemming uitzenden film

Zodra een zender een film wil uitzenden dan dient daartoe altijd aan de producent van de film toestemming worden gevraagd. De producten kan dan daartoe toestemming verlenen maar in sommige gevallen kan die toestemming ook onthouden worden. De zender ontvangt voor het uitzenden van de film een licentie waar tegenover een uitzend vergoeding tegenover staat. Veelal wordt een vergoeding betaalt waarmee de zender een licentie heeft om de film een aantal keren uit te zenden. Zodoende zijn de belangen van de producent van de film goed behartigd. 

Vergoeding film

De regisseur van de film ontvangt voor zijn werk een vergoeding omdat de regisseur daartoe de rechten van de film overdraagt aan de film productie maatschappij. Dit kan betekenen dat er door de productie maatschappij aan de regisseur per periodiek een bedrag wordt vergoed afhankelijk van het aantal keren uitzenden van de film. Daarnaast kan de productie maatschappij overwegen om de rechten van de film in een keer met een hoge vergoeding te compenseren. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het succes van de film. Laat daartoe als intellectueel eigendom houder van de film u ook goed informeren door een advocaat voor auteursrecht

Bescherm uw film belangen

Omdat de film onder het auteursrecht valt dan mogen andere niet zomaar uw film kopiëren en uitzenden danwel verspreiden. Anderen mogen niet zomaar verdienen aan uw intellectuele eigendom en daarom dient toestemming voor het uitzenden en dupliceren van de film auteursrechten bij de productie maatschappij of regisseur worden gevraagd. Wordt de film zonder toestemming wel uitgezonden of vermeerderd dient u uw gelijk te halen middels de advocaat voor auteursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op