Het auteursrecht beschermt de rechten van de bedenker van een werk. De bedenker van een werk draagt namelijk als enige persoon het intellectueel eigendomsrecht van een werk. Dit houdt eveneens in dat de bedenker of maker van een werk zelf bepaalt hoe er met het werk moet worden omgegaan. De auteur kan beslissen om:

 • het werk niet te publiceren;
 • het werk in eigen beheer te kopiëren en te verspreiden;
 • het werk via een licentie te publiceren;
 • het verder verspreiden door de auteursrechten over te dragen.

Zodoende kan de auteur zelf besluiten wat er met het werk gebeurt. Uiteraard dient u uw auteursrecht ook te beschermen door binnen de zakelijke wereld het auteursrecht concreet vast te leggen.

Auteursrecht en copyrights

Het auteursrecht schrijft voor dat de bedenker van een werk het copyright heeft over dat werk. Dat betekent dat de auteur altijd beslist of het werk mag worden gekopieerd. Er moet dus feitelijk stemming aan de auteur worden gevraagd indien het gaat om vermeerdering en verspreiding van het werk. Let wel dat iedereen een kopie mag maken voor eigen gebruik. De auteur kan toestemming verlenen door:

 • het verstrekken van een licentie. Daarbij wordt concreet vastgelegd welke oplage binnen welk tijdsbestek binnen welk gebied mag worden verspreid;
 • het overdragen van de auteursrechten. Dit gebeurt vaak bij gemaakte films.

Indien deze twee methoden voor verspreiding van het werk niet worden toegepast is het niet toegestaan om het werk te verspreiden.

Registratie nodig?

Om uw marktaandeel bij de verkoop van uw producten te beschermen dient u als ondernemer uw auteursrechten te beschermen. Dit doet u door registratie van uw auteursrechten waarbij u:

 • vijf jaar bescherming geniet voor registratie van tekeningen en modellen;
 • tien jaar bescherming geniet voor registratie van logo’s en merken;
 • tot maximaal twintig jaar bescherming geniet voor registratie van technische ideeën en producten.

Bij het bureau voor intellectuele eigendomsrechten kunt u de eerste twee categorieën registreren. Het registeren van product ideeën door de aanvraag van een patent doet u via een octrooi registratie bureau. Zodoende worden uw zakelijke belangen goed beschermd.

Schending van uw auteursrecht

Het kan voorkomen dat een derde partij uw auteursrechten schendt zonder dat er toestemming is verleend. U loopt daarvoor verlies of schade op. Die schade kunt u verhalen door juridische stappen te ondernemen. U kunt:

 •  schade vergoeding krijgen door een financiële vergoeding daartoe te eisen;
 • kunt het schendende product van de markt afhalen;
 • kunt de producten opeisen als eigendom;
 • kunt delen in de winst gemaakt bij de verkoop van die producten.

Er zijn verschillende mogelijkheden welke u kunt ondernemen indien de auteursrechten worden geschonden. Laat u daartoe altijd bijstaan door de advocaat voor auteursrecht omdat u zodoende uw belangen goed beschermd. Neem daartoe contact met ons op zodat u auteursrechtelijke belangen concreet worden vastgelegd maar ook dat deze daarna worden beschermd. Eventuele juridische stappen kunt u goed via de advocaat voor auteursrecht ondernemen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op