Het arbeidsrecht gaan in op alle facetten waarbij een arbeidscontract wordt aangegaan tussen een werknemer en een werkgever. Daartoe wordt het arbeidscontract door beide partijen getekend en dat maakt dat beide partijen naar elkaar rechten en plichten hebben.

Enerzijds is er sprake van een arbeidsverhouding tussen de werknemer en werkgever waarbij de werknemer taken moet opvolgen. Anderzijds is er de compensatie die door de werkgever aan de werknemer is vergoed. Waar moet, gezien vanuit het arbeidsrecht, aan voldaan worden?

Heeft u twijfels over de inhoud van een arbeidscontract of heeft u arbeidsrechtelijke vragen, laat u dan informeren door een arbeidsrecht advocaat. U kunt ook gelijk vrijblijvend hier een juridische vraag stellen.

Arbeidsverhouding

Tussen de werknemer en werkgever wordt een relatie opgebouwd waarbij de werknemer taken moet verrichten welke de werkgever vindt dat de werknemer moet uitvoeren. De werkgever heeft dan ook de gezagshebbende macht in die relatie en dus moet de werknemer opvolgen wat de werkgever zegt. Voor de verrichting van die taken krijgt de werknemer echter vergoeding van de werkgever. Dit bestaat gewoonlijk uit de volgende arbeidsrechtelijke aspecten:

 • bruto maand salaris welke als vergoeding staat voor de uitgevoerde taken;
 • een eventuele dertiende maand als beloning voor een gedraaid jaar;
 • vakantiegeld welke acht procent van het totaal jaar salaris is (jaar salaris over twaalf maanden);
 • secundaire regelingen zoals laptop van de zaak, kinderopvang, auto van de zaak, enzovoorts;
 • CAO regelingen, en dergelijke.

Deze aspecten dienen allemaal reeds in het arbeidscontract opgenomen te zijn zodat de werknemer vooraf weet waar de werknemer aan toe is.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Hoe wordt het arbeidscontract afgesloten. Is dit voor bepaalde tijd dan loopt het arbeidscontract van rechtswege automatisch af indien een bepaalde periode is verstreken danwel als een contractsdoelstelling is behaald. De ontbinding van een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft dan ook weinig consequenties. Is er echter sprake van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd dan is de verwachting dat de werknemer en werkgever een langdurige arbeidsrelatie aangaan. Dat geeft de werknemer uiteraard ook veel meer arbeidsrechten, omdat bij een eventueel ontslag er aan vele wettelijke regelingen moet worden voldaan. Het arbeidscontract moet dus helder aangeven of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Proeftijd en opzegtermijn

Komt een werknemer net in dienst dan is er veelal sprake van een proefperiode. Deze proefperiode duurt gewoonlijk drie tot vier maanden, echter daar kan vanaf geweken worden afhankelijk van de hoogte van het salaris en de eisen aan de functie. In die periode kunnen zowel werknemer als werkgever zonder een omschrijving van de reden het arbeidscontract zonder probleem ontbinden. Is de proefperiode verstreken dan is er sprake van de wettelijke opzegtermijn. Het arbeidsrecht schrijft dan voor dat voor de werknemer minimaal een maand opzegtermijn van toepassing is terwijl dit anders ligt voor de werkgever. Iedere vijf jaar neemt dat met een maand toe tot maximaal vier maand opzegtermijn.

Ontbinding arbeidscontract

Het ontbinden van een arbeidscontract kan op basis van een viertal wettelijke gronden plaatsvinden:

 • het gaat slecht met een onderneming en dus dient er te worden gereorganiseerd. Er vallen eveneens ontslagen wegen bedrijfseconomische redenen;
 • het arbeidscontract verloopt op een termijn of bij een doelstelling waardoor het ontslag van rechtswege valt;
 • de werknemer heeft iets verschrikkelijks gedaan en dus dient deze wegens dringende reden ontslagen te worden op staande voet;
 • de werknemer heeft nieuw werk gevonden en houdt zich netjes aan de opzegtermijn. Beide partijen gaan met het ontslag akkoord wegens wederzijds goedvinden.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op