Heeft u een merk of logo bedacht dan dient u dat te registeren bij het BBIE. Daar worden alle merken en logo’s bewaard en kan met zien of een bepaald merk wel of niet is gebruikt. Het is noodzakelijk om een merk te registeren omdat een merk bescherming geniet, waarvan derden geen gebruik mag maken. Dit houdt in:

  • er mogen geen merken met een gelijkwaardige vorm, kleur of boodschap worden gebruikt bij gelijkwaardige producten;
  • maar er mogen ook geen vergelijkbare merken bij andere productlijnen worden gebruikt indien de kwaliteit daarvan slecht is en dus negatief op uw productenlijn kan weerspiegelen.

Merk en intellectueel eigendom

Een merk valt onder het intellectueel eigendom, en dus wordt het beschermd door het auteursrecht. Toch dienen merken, logo’s en producten te worden geregistreerd om op dat auteursrecht aanspraak te kunnen maken. intellectueel eigendom is van toepassing zodra er iets wordt bedacht. Echter binnen de zakelijke wereld dienen ondernemers en bedrijven hun merk feitelijk te registeren. Dit is bijvoorbeeld niet van toepassing dien een auteur een boek of kunstwerk maakt, dan wordt het intellectueel eigendom automatisch verworden. Registreer dan ook uw merk zodat uw merk door het merkenrecht wordt beschermd. Laat u informeren door de advocaat voor auteurs- en merkenrecht over wat u als ondernemer moet doen om uw merk en logo te beschermen.

Merk is uniek en enig

Om een merk te kunnen registeren bij het BBIE dient het merk van voldoende onderscheidend vermogen te zijn zodat daardoor juist uw merk uniek is. Naast de registrerende functie is dat de enige taak van het BBIE. Ook mag het merk verder de openbare orde niet verstoren. Wordt daaraan voldaan dan wordt het merk goedgekeurd en geregistreerd. Dit betekent dat uw merk voor tien jaar is beschermd. Indien in die tien jaar een vergelijkbaar merk komt en u daardoor winst derft dan kunt u via de advocaat voor merkenrecht uw gelijk halen. Schakel bij twijfel altijd juridische bijstand in om uw belangen goed behartigd te hebben.

Merk als herkenningspunt voor consumenten

Een merk of logo wordt geassocieerd door de consument met een bepaald product en bepaald kwaliteit. Indien een ander product een vergelijkbaar merk gaat dragen echter de kwaliteit van dat product is minder, dan denken dat uw producten in zijn algemeenheid in kwaliteit zijn gedaald. Dat kan dus betekenen dat u door toedoen van een compleet ander product met een vergelijkbaar merk aan winstderving doet. Dan wordt het tijd om het gerechtelijke pad op te gaan door:

  • te eisen dat het laatste op de markt komende product de winstderving compenseert;
  • het comprimerende merk het merk gaat wijzigen;
  • het merk van de markt wordt geweerd.

Een en ander kan uiteraard voor de rechter worden uitgevochten maar ook via bemiddeling door de inzet van de advocaat voor merkenrecht.

Het oudste merk heeft gelijk

Gewoonlijk heeft het oudste merk altijd gelijk. Is er een nieuwer merk waarbij dat merk wel erg veel gelijkenis vertoont dan zal de rechter veelal het voordeel bij de oudste merkdrager leggen. Dit kan betekenen dat er een schikking moet plaats vinden danwel dat het concurrerende merk compleet moet verdwijnen. Afhankelijk van de grootte van de belangen kan in overleg met de advocaat voor merkenrecht worden overwogen wat de vervolgstappen moeten zijn.

Nut advocaat merkenrecht voor u?

Neemt u contact met onze advocaat voor merkenrecht op dan luisteren wij naar uw verhaal om te achterhalen waar u het beste mee gediend bent. Wat voor type merk heeft u en heeft u daarbij een juridisch conflict? Het merk kan via ons worden gedeponeerd en beschermd. Heeft u een conflict met een ander merk dan kunt u via ons een juridisch bemiddelingstraject aangaan om tot een oplossing te komen. Stel uw auteursrecht veilig door de merkenrecht advocaat in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op