Worden uw intellectueel eigendom geschonden, haal dan uw recht via een advocaat intellectueel eigendoms recht. Ideeen ontstaan uit de menselijke geest vallen onder het intellectueel eigendoms recht. De bedenker van een idee heeft daardoor het alleen recht om te beslissen wat er met het idee gebeurd. Een idee valt onder het intellectueel eigendom, en het kan op verschillende gebieden van toepassing zijn. Het intellectueel eigendom is van oorsprong van toepassing geweest op het auteursrecht echter het intellectueel eigendom is uiteraard op vele soorten van ideeen van toepassing. Zo ook architectonisch ontwerp, logo´s, vlaggen, tekens, een geur of een speciale combinatie van letters. Uiteraard kunnen verschillende elementen daarin samenkomen om tot een krachtig intellectueel eigendom te komen. Bescherm uw ideeen dan ook tegen inbreuk door een advocaat intellectueel eigendom in te schakelen. 

Product en dienst bescherming: Octrooiregister

Door uw bedenksel heeft u een gat in de markt gevonden. Dit betekent dan ook dat u het octrooi over uw product of dienst moet aanvragen waarnaast u het eveneens het product moet registreren. Daartoe wordt uw product geregistreerd bij het Octrooiregister van de Nederlandse overheid. Uiteraard is het de vraag over welk gebied u het octrooi wilt hebben, afhankelijk van uw afzet gebied uiteraard. Een advocaat intellectueel eigendoms recht beschermt daarbij uw belangen. Indien uw intellectueel eigendom wordt geschonden dient u daartoe dan ook uw recht te halen. Dit kan worden gedaan door het opleggen van een verbod van het gekaapte markt deel, danwel door een minnelijke schikking of regeling tussen beide partijen. Neem een advocaat intellectueel eigendom in de arm om uw belangen te beschermen. 

Registratie bij BBIE

Bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom registreert alle tekens en merken gemaakt of bedacht door onderneming bij het product of dienst. Is er voor uw onderneming of productlijn een specifieke teken of merk bedacht dan doet u er goed aan om dat te registreren. Daartoe deponeert u het teken of merk bij het BBIE waardoor het tien jaar is beschermt. Andere ondernemingen kunnen dan bij het BBIE zelf controleren of een bepaald merk of teken niet reeds eerder is gebruikt. Om het merk te beschermen tegen inbreuk dient echter de ondernemer zelf oplettend te zijn, omdat het BBIE niet optreedt als waakhond van merken. Indien er echter wel een merk op de markt komt overeenkomstig met uw geregistreerde merk, dan kunt u daar iets tegen doen. U kunt het merk laten verbieden, het kan tot een schikking komen danwel tot een andere financiële genoegdoening. 

Bescherm uw intellectueel eigendom

U draagt als auteur van een werk onmiddellijk het intellectueel eigendom van dat werk. Het is echter zo dat niet iedere vorm van intellectueel eigendom automatisch wordt erkend. En er liggen kapers op de kust. U doet er dan ook verstandig aan om uw product, merk of teken dan ook snel te registeren bij de juiste instantie, opdat u bij potentiële inbreuk op uw intellectuele eigendom uw recht kunt halen. Om uw recht of genoegdoening te halen bij de schender van uw intellectuele eigendom schakelt u de advocaat intellectueel eigendoms recht in, zodat uw intellectuele eigendoms belangen goed zijn behartigd. 

Schakel advocaat intellectueel eigendom in

Komt u er achter dat uw intellectueel eigendom wordt geschonden dan kunt u altijd uw recht halen met de advocaat intellectueel eigendoms recht. Het kan namelijk zijn dat door een vergelijkbaar merk, teken of product uw marktaandeel slinkt en dus ook uw winst cijfers. Om te kunnen optreden tegen schending van uw intellectueel eigendom dient u dan ook uw merk, teken of dienst te registreren opdat u uw recht kunt halen. Neem contact met ons op en bescherm uw intellectueel eigendom.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op