In 1912 is vastgelegd dat alles wat door een auteur wordt bedacht op het gebied van kunst, wetenschap of letterkunde is beschermd binnen het auteursrecht. De auteur heeft dan ook het alleenrecht om zijn/ haar werk te kopiëren of te publiceren. Andere personen mogen een kopie maken echter dan alleen voor eigen gebruik. Het is ten strengste verboden om gekopieerd materiaal te verspreiden of openbaar te maken zonder de toestemming van de auteur. Het auteursrecht heeft dan ook tot doelstelling om de belangen van de auteur te beschermen, zowel moreel als economisch. Verkoop van boeken danwel hoe een bibliotheek een werk kan uitlenen is vastgelegd in het auteursrecht. Daarnaast heeft u de mogelijkheid als auteur om publicatie rechten over te dragen tegen een vergoeding. Wilt u als auteur weten wat uw rechten zijn over uw werk schakel dan een advocaat auteursrecht in.

Intellectueel eigendom

Voortbrengsels van de menselijke geest worden automatisch beschermd volgens het intellectueel eigendom. Toch dient u erop toe te zien dat uw intellectueel eigendom gerespecteerd wordt. Intellectueel eigendom is van toepassing op auteurs echter eveneens schilders, tekenaars en tevens ondernemingen die een logo of teken hebben waarmee de onderneming bekendheid heeft bij de consument. Wanneer u klaar bent met het schrijven van een artikel of boek dan is dit uw intellectuele eigendom. Als auteur heeft u over het geschrevene het copyright en dus bepaald u wat er met uw intellectueel eigendom gebeurd.

Copyright

Als auteur heeft u direct het copyright van uw intellectuele eigendom. Zonder uw toestemming mag een ander niets van uw werk kopiëren, vermenigvuldigen en verspreiden. Daartoe hoeft u tevens niets te deponeren of te registeren aangezien het auteursrecht van rechtswege ontstaat. Dit recht ontstaat automatisch wanneer u iets bedenkt op het gebied van kunst, wetenschap of literatuur. De auteur heeft dan ook het alleenrecht om te beslissen wat er met het werk gebeurd. De auteur kan zelfstandig beslissen om het werk wel of niet te publiceren. Wordt het wel gepubliceerd dan bepaald de auteur eveneens hoe, waar en wanneer het wordt openbaar gemaakt.

Uitbreiding auteursrecht

Traditioneel is het auteursrecht bedoeld voor geschreven teksten als artikelen en boeken. Toch is dit met de tijd uitgebreid naar verwante raakvlakken zoals:

  • Toespraken: een toespraak is een bedachte tekst toegepast op een bijzondere situatie of omstandigheid voortkomend uit de menselijke geest;
  • Software: een stukje software kan in deze moderne gecomputeriseerde tijd veel geld opbrengen. Jonge intelligente software schrijvers kunnen hun applicaties dan ook zorgeloos aan de man brengen wegens de bescherming onder het auteursrecht;
  • Foto's, films, muziek: persoonlijke creativiteit kan worden vastgelegd op verschillende manieren waarbij de auteur of bedenker het auteursrecht heeft;
  • Kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.

 

Recht op auteursrecht

U heeft iets geschreven danwel er is iets moois uit uw geest gekomen dan heeft u recht op het auteursrecht. Anderen mogen uw bedenksel niet zomaar gebruiken omdat u wordt beschermd door het auteursrecht. U kunt echter wel publicatie rechten overdragen aan anderen waarvoor u mogelijk een geldelijke vergoeding voor krijgt. Daartoe dient u uiteraard wel een notariële akte voor op te stellen. Mocht u echter merken dat uw auteursrecht wordt geschonden – aangezien u bij een publicatie niet geïnformeerd of gevraagd bent – dan dient u altijd u recht te halen. Schakel daartoe dan ook een advocaat auteursrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op