Op zoek naar een informatie over auteursrecht?

Op advocaatvoorauteursrecht.nl vindt u antwoord op alle vragen over de volgende onderwerpen:

Komt u er niet uit of kunt u uw antwoord niet vinden? Stel dan uw juridische vraag aan ons, wij nemen vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag beantwoorden en adviseren welke stappen u kunt nemen.

U kunt telefonisch advies inwinnen via 085-7737073, maar u kunt ook met ons in contact komen via ons juridisch advies formulier.

Auteursrecht

Vanaf 1912 is wettelijk geregeld dat alles wat op het gebied van kunst, letterkunde en wetenschap wordt bedacht bescherming geniet wegens auteursrecht. Dit betekent dat de auteur het alleenrecht heeft om te beslissen wat er met het werk gebeurd, publiceren, kopiëren, tentoon stellen, enzovoorts. Dit recht is aan de auteur toebedeeld en dus mogen anderen zonder toestemming geen inbreuk maken op het auteursrecht. De auteur heeft namelijk het copyright en dus mogen anderen niet zomaar kopiëren, publiceren en verspreiden. De doelstelling van het auteursrecht is dan ook om de economisch morele belangen van de auteur te waarborgen. Ook hoe in geval van uitlenen moet worden omgegaan staat in het auteursrecht, waarbij de bibliotheek het werk heeft gekocht en middels een uitleensysteem aan leners verstrekt zonder dat daarbij auteursrechten in het geding komen. Indien de auteur publicatie rechten overdraagt naar bijvoorbeeld een uitgever dan zal per verkocht werk door de uitgever aan de auteur een vergoeding betaald moeten worden.

Copyright

Nauw verbonden aan het auteursrecht is het copyright. De auteur heeft over het intellectuele eigendom het alleenrecht omtrent het copyright. Kopiëren, vermenigvuldigen en het verspreiden van uw werk mag een ander pas dan doen indien u daartoe toestemming heeft verleend. Voor het auteursrecht hoeft u niets te registeren of te deponeren omdat van rechtswege het auteursrecht wegens het intellectueel eigendom ontstaat. Dit geldt voor alle bedenksels waarbij een werk wordt gecreëerd. Wegens het auteursrecht en copyright heeft de bedenker het alleenrecht om te bepalen wat er met het gecreëerde moet gebeuren. Dit geldt tevens voor de copyright van informatie en afbeeldingen verstrekt op het internet.

Intellectueel eigendomsrecht

Wanneer u iets bedenkt en maakt, wat uit het menselijke brein is gekomen dan bent u de bedenker van het werk en draagt u de exclusieve rechten wegens het intellectueel eigendomsrecht. U bent de auteur van het werk en daarmee heeft u feitelijk het auteursrecht en dus het alleenrecht om te beslissen wat u met uw werk gaat doen. Het intellectueel eigendom is van toepassing op verschillende soorten werk die voortkomen uit de menselijke brein. Bedenksels van een auteur vallen onder het auteursrecht en daaraan verbonden is het exclusieve recht op copyright. Heeft u dan ook iets origineels bedacht dat in een werk is omgezet, dan bezit u daarover het intellectueel eigendom met het auteursrecht daarbij. Wilt u meer weten over uw rechten als auteur van intellectueel eigendom schakel dan een advocaat intellectueel eigendomsrecht in.

Intellectueel eigendom

Automatisch worden bedenksels en werken resulterend uit de menselijke geest beschermd wegens het intellectueel eigendom. Het intellectuele eigendom is van toepassing op meerdere voortvloeisels van de menselijke geest, denk daarbij aan boeken, schilderijen, architectuur, merken en logo’s voor ondernemingen, journalistieke werken, maar ook intellectueel eigendom bij software, enzovoorts. Zowel een auteur, schrijver of onderneming moet namelijk zijn inkomen waarmaken met het werk dat door de auteur is bedacht. Dit betekent dat u altijd het exclusieve recht heeft over uw eigen intellectuele eigendom. Ook al verkoopt u de publicatierechten van uw boek, het intellectueel eigendom is en blijft altijd de uwe. Dit betekent dat u altijd in de loop der jaren op nieuw kunt beslissen wat u met uw intellectueel eigendom gaat doen.

Bijstand bij schending

Het auteursrecht is een zeer belangrijk recht met als doelstelling om veelal de economische belangen van de auteur te behartigen. De auteur heeft namelijk het alleenrecht om te beslissen wat er met zijn/ haar intellectueel eigendom gedaan moet worden. Mocht het dan ook zo zijn dat er inbreuk op het auteursrecht wordt gepleegd, danwel als er sprake is van geschonden auteursrecht, dan heeft de auteur recht op genoegdoening. Iedere keer dat er gebruik wordt gemaakt van uw intellectueel eigendom dient u toestemming te verlenen. Is daar geen sprake van echter wordt uw intellectueel eigendom toch op een heimelijke manier gebruikt dan kunt u daar succesvol in tegen verweer gaan vanwege deze schending. Schakel dan ook een advocaat intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht in om uw rechten helder te maken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 73

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op